Thai Airways would like to inform all passengers that flights TG910 from Bangkok to London Heathrow and TG911 from London Heathrow to Bangkok are delayed. The new estimated arrival and departure times are as follows:

* Flight TG910 estimated time of arrival - 20.20.

* Flight TG911 estimated time of departure - 21.20

* Flight TG911 estimated time of arrival - 15.10 (29th April)

Thai Airways would like to apologise for any inconvenience caused. For further information please contact us on 0330 400 4022.

Menu

 

 

careers

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า บริษัท การบินไทยฯ ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากร บุคคลแก่ บริษัท การบินไทยฯ ที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า "บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส" (WingSpan Services Company Limited) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุน การดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบว่า ข้อมูลที่ผู้สมัครได้บันทึกเข้าระบบนี้ จะเป็นข้อมูลที่บริษัท การบินไทยฯ ถือว่าผู้สมัครยินยอมให้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุและว่าจ้างใน บริษัท วิงสแปนฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้หากมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาโดยตรงกับบริษัท วิงสแปนฯ สามารถสมัครได้ที่ www.wingspantg.com อย่างไรก็ตามการปฏิเสธ เข้ารับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกับบริษัท วิงสแปนฯ ไม่มีผลกับการพิจารณา คัดเลือกเข้าบรรจุว่าจ้างในตำแหน่งงานอื่น ๆ ของบริษัท การบินไทยฯ

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ และบริษัท วิงสแปนฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที




บริษัทฯ ขอขอบคุณในความสนใจที่ท่านมีต่อกิจการของบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้