ร่วมงานกับเราบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI TEP

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า การสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที 

ตำแหน่งงานที่บริษัทการบินไทย

ตำแหน่งงานที่บริษัท การบินไทยฯ เปิดรับสมัคร

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED ANNOUNCEMENT

การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

- : EXTENSION OF THE APPLICATION SUBMISSION DATE FOR THE POSITION OF EXECUTIVE VICE PRESIDENT, HUMAN RESOURCES AND GENERAL ADMINISTRATION

- Not Specified Position(ทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกายพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (เฉพาะผู้เข้ารับการตรวจร่างกายในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560)
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่น TQV 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สังกัดสำนักงานขายกระบี่
- Accounting Officer 1 (KBVSD)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สังกัดสำนักงานขายเมืองพัทยา
- Agent 1 (PYXSD)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สังกัดฝ่ายครัวการบิน
1. Cook 5 (CP)
2. Cook 3 (CP-P)


รับสมัครงานสังกัดฝ่ายครัวการบิน
- Thai Chef

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายครัวการบิน
- Western Chef

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สังกัดฝ่ายฝ่ายสื่อสารการตลาดและสร้างตราผลิตภัณฑ์
- Supervisor (NP)