Menu

ร่วมงานกับเราบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI TEP

 

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า บริษัท การบินไทยฯ ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากร บุคคลแก่ บริษัท การบินไทยฯ ที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า "บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส" (WingSpan Services Company Limited) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุน การดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบว่า ข้อมูลที่ผู้สมัครได้บันทึกเข้าระบบนี้ จะเป็นข้อมูลที่บริษัท การบินไทยฯ ถือว่าผู้สมัครยินยอมให้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุและว่าจ้างใน บริษัท วิงสแปนฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้หากมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาโดยตรงกับบริษัท วิงสแปนฯ สามารถสมัครได้ที่  www.wingspantg.com อย่างไรก็ตามการปฏิเสธ เข้ารับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกับบริษัท วิงสแปนฯ ไม่มีผลกับการพิจารณา คัดเลือกเข้าบรรจุว่าจ้างในตำแหน่งงานอื่น ๆ ของบริษัท การบินไทยฯ

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ และบริษัท วิงสแปนฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที 


THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED ANNOUNCEMENT
- Executive Vice President, Corporate Strategy and Sustainable Development

ประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน- Not Specified Position(ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในการสรรหาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร
1. International Relations Coordinator 3
2. Planning Analyst
รับสมัครงานสังกัดกองควบคุมบริการอุปกรณ์ภาคพื้น-Ramp Officer
รับสมัครงานสังกัดฝ่ายบริการบนเครื่องบิน
Flight Attendant Batch TQV 2017

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์
1. Agent 1 (FP)
2. Agent 1 (AF)
3. Agent 1 (FW)
4. Agent 1 (FR)
5. Agent 1 (FP-E)
6. Agent 1 (FP-F)
7. Agent 1 (FZ-Y)
8. Supervisor (FN-P)
9. Supervisor (FE-P)


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดฝ่ายครัวการบิน
1. Cook 3 (แผนกผลิต)2. Sr. Commissary Agent (แผนกผลิต)3. Sr. Commissary Agent (แผนกเตรียมการผลิต)4. Planning Coordinator 1 (แผนกวางแผนการผลิต)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ประจำสถานีภูเก็ต
- Supervisor

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ สังกัดฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา
- Supervisor
- แผนที่การเดินทางไปฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สังกัดฝ่ายกฏหมาย
1. Legal Officer 2 สังกัดกองวิเทศนิติกรรมสัญญา
2. Legal Officer 1 สังกัดกองวิเทศนิติกรรมสัญญา
3. Legal Officer 1 สังกัดกองงานระเบียบ
4. Legal Officer 1 สังกัดกองนิติกรรมสัญญา
5. Legal Officer 1 สังกัดกองนิติการทั่วไป

ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการวัดทักษะภาษาอังกฤษ THAI-TEP


รับสมัครงานสังกัดฝ่ายครัวการบิน
1. Cook 5 (CP)
2. Cook 3 (CP-K)
3. Cook 3 (CP-P)
4. Cook 2 (CP-K)
5. Agent 1 (CF)
6. Western Chef

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดกองสื่อสารระหว่างประเทศ
- Public Relations 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สังกัดกองควบคุมการบริการ อุปกรณ์ภาคพื้น
- Ramp Officer

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน สังกัดฝ่ายกฏหมาย
1. Legal Officer 2 สังกัดกองวิเทศนิติกรรมสัญญา
2. Legal Officer 1 สังกัดกองวิเทศนิติกรรมสัญญา
3. Legal Officer 1 สังกัดกองงานระเบียบ
4. Legal Officer 1 สังกัดกองนิติกรรมสัญญา
5. Legal Officer 1 สังกัดกองนิติการทั่วไป

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายครัวการบิน
- Thai Chef
THAI-TEP

     รับนักศึกษาฝึกงาน

ข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงาน


บริษัทฯ ขอขอบคุณในความสนใจที่ท่านมีต่อกิจการของบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้