ร่วมงานกับเราบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI TEP

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า การสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที 

ตำแหน่งงานที่บริษัทการบินไทย

ตำแหน่งงานที่บริษัท การบินไทยฯ เปิดรับสมัคร

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED ANNOUNCEMENT

การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์
Position 1 : Executive Vice President, Commercial


- Not Specified Position(ทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สังกัดฝ่ายครัวการบิน
1. Cook 5 (CP)
2. Cook 3 (CP-P)


รับสมัครงานสังกัดฝ่ายจัดซื้ัอและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- Supervisor (1U-G)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สังกัดกองบริหารการขายตัวแทนต่างจังหวัด

- Agent 1 (AD)


ประกาศรับสมัครงาน สังกัดกองบัตรโดยสารสำนักงานขาย

- Agent 1 (HA)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กิจการร่วมทุนและโครงการสำคัญ

- Planning Coordinator 2 (GD)


เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สังกัดสำนักงานขายเมืองพัทยา

- Agent 1 (PYXSD)

รับสมัครงานสังกัดสำนักงานขายเมืองพัทยา

- Agent 1 (PYXSD)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดกองบริหารการขายตัวแทนต่างจังหวัด

- Agent 1 (AD)

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายครัวการบิน

- Western Chef

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน สังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กิจการร่วมทุนและโครงการสำคัญ

- Planning Coordinator 2 (GD)

รับสมัครงานสังกัดกองบริการอุปกรณ์ภาคพื้น

- Equipment Operator 3