News & Announcements

 การบินไทยจัดประกวดโครงการ “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” ครั้งที่ 2


             นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วย มร.วิลเลียม วัตสัน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชีย แอร์บัส และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมแถลงข่าวการประกวดโครงการ “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” ครั้งที่ 2 (TG Travel Green Innovation) โดยมี มร.ชอน ลี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารแอร์บัส ประจำภูมิภาคเอเชีย กัปตันภูริต ศรีวัฒน์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน และนางเพชรพริ้ง สารสิน (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทยฯ ร่วมในพิธีการจัดประกวดครั้งนี้ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาไทยได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการสร้างความยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมการบินของประเทศ และสังคมส่วนรวมในอนาคต

             อนึ่ง นิสิต นักศึกษาที่สนใจส่งโครงการเข้าประกวด สามารถดูรายละเอียดและส่งผลงานได้ระหว่างวันบัดนี้ - 31 ตุลาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com/tginnovation

 

13 October 2015