Dear Passenger,


We apologize that the following flight has been re-scheduled.
Flight TG660 on 22 September 2017 from Bangkok to Tokyo (Haneda airport).
New departing Bangkok at 14:45 hrs. on 22 September
and arriving Tokyo (Haneda airport) at 22:55 hrs. on 22 September.
For additional information or queries please contact our
local office or THAI Contact Center at +66(0)2-356-1111.

We apologize again for any inconvenience.

Best Regards,
THAI Airways Intl

Menu

News & Announcements

การบินไทยและไทยสมายล์ผนึกกำลังส่วนราชการขนส่งสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยชาวใต้

 


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และไทยสมายล์ ให้บริการขนส่งฟรีในการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2560 หรือจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายลง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความประสงค์จะนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภค ไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ สามารถนำสิ่งของไปส่งได้ทุกจุดบินของการบินไทยที่บินไปยังภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ตและกระบี่ ส่วนจุดบินของไทยสมายล์ ได้แก่ ภูเก็ต หาดใหญ่ นราธิวาส กระบี่ และสุราษฎร์ธานี โดยสามารถติดต่อรับบริการขนส่งฟรีได้ที่อาคารคลังสินค้าภายในประเทศของการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนไทยสมายล์รับส่งของได้ที่อาคารผู้โดยสารเคาน์เตอร์ E20 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเช่นกัน ทั้งนี้ผู้ส่งกรุณาระบุชื่อผู้มารับสิ่งของ ณ ท่าอากาศยานปลายทาง หรือระบุว่าบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยทั่วไป บริษัทฯ จะได้ส่งไปยังศูนย์ช่วยเหลือที่ท่าอากาศยานนั้นๆ เพื่อดำเนินการจัดส่งไปให้ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนบัตรโดยสารแก่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับสิ่งของที่รับขนส่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. เป็นสิ่งของเพื่อบริจาคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเท่านั้น ไม่รับขนส่งเพื่อการพาณิชย์หรือของใช้ส่วนตัว
2. บรรจุในหีบห่ออย่างดีเพื่อป้องกันการแตกหักและมีน้ำหนักชิ้นละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
3. สิ่งของที่จะจัดส่งขอให้เป็นเสื้อผ้า ของใช้ หรืออาหารแห้ง งดขนส่งอาหารสดเพราะอาจจะเน่าเสียได้
4. กรุณาติดต่อการบินไทยหรือไทยสมายล์ล่วงหน้า 3 วัน โดยการบินไทยสามารถรับขนส่งได้วันละ 10 ตัน ส่วนไทยสมายล์รับขนส่งได้เที่ยวบินละไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม โดยการบินไทยรับสิ่งของส่งออกทางอาคารคลังสินค้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-137-4521-3 หรือ 081-866-3745 สำหรับสายการบินไทยสมายล์ กรุณาติดต่อ คุณพรชนก จิตคะเนการ โทร.095-5482208 หรืออีเมล pornchanok.j@thaismileair.com ในช่วงเวลาทำการ ตั้งแต่ 09.00-18.00 น.

10 January 2017