บริการสะสมไมล์ย้อนหลังกับการบินไทยผ่านทางเว็บไซต์

บริการสะสมไมล์ย้อนหลังออนไลน์นี้ ช่วยให้ท่านสามารถดำเนินการขอสะสมไมล์ย้อนหลังได้ด้วยตนเองสำหรับเที่ยวบินของการบินไทย ในกรณีที่เที่ยวบินนั้นยังไม่ได้ถูกบันทึกในบัญชีสะสมไมล์ของท่าน

เพียงล๊อกออนผ่านทาง  www.thaiairways.com/rop เพื่อเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก แล้วเลือกบริการสะสมไมล์ย้อนหลัง กรอกข้อมูลที่กำหนดตามที่ปรากฏบนบัตรขึ้นเครื่องบินของท่าน เมื่อข้อมูลนั้นผ่านการตรวจสอบจากระบบเรียบร้อยแล้ว ไมล์สะสมจะถูกบันทึกเข้าในบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติบริการที่สะดวกสบายนี้จะพร้อมให้บริการท่านในเดือนเมษายน 2552 กรุณาเก็บบัตรขึ้นเครื่องบินฉบับจริง และสำเนาบัตรโดยสารของท่านไว้ จนกว่าไมล์สะสมจะถูกบันทึกในบัญชีของท่าน เนื่องจากการสะสมไมล์ย้อนหลังออนไลน์อาจไม่สามารถทำได้ในบางกรณี สำหรับเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ท่านสามารถส่งเอกสารเพื่อใช้ในการขอสะสมไมล์ย้อนหลังไปยังศูนย์บริการสมาชิก กรุงเทพฯ ได้ตามปกติ

โปรดระบุ www.thaiairways.com ให้เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ยอดนิยมของท่าน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ามาเยี่ยมชมในครั้งต่อไป