ตารางรางวัลใหม่

รอยัล ออร์คิด พลัส จะมีการปรับเปลี่ยนตารางรางวัลบัตรโดยสารและรางวัลอัพเกรดของการบินไทย และสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ในเร็วๆ นี้

ด้วยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการบนเครื่องบินลำใหม่และเครื่องบินที่ได้รับการอัพเกรดของการบินไทยและสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ อีกทั้งความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นจากหลายบริการผ่านระบบออนไลน์ การปรับเพื่อจำนวนไมล์ที่ใช้ในการแลกรางวัลครั้งนี้จึงช่วยสะท้อนถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย และบริการที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้ท่านสมาชิกสามารถวางแผนการเดินทางได้ด้วยการสำรองที่นั่งของบัตรโดยสารที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกเที่ยวบินและชั้นโดยสาร*

ยิ่งไปกว่านั้น สมาชิกบัตรแพลทินัมและสมาชิกบัตรทองยังจะได้รับไมล์สะสมเพิ่มและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเทียร์โบนัสไมล์ (Tier Bonus Miles) ที่เพิ่มขึ้นตามสถานภาพบัตรของท่าน

ตารางรางวัลบัตรโดยสารของการบินไทยและสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ มีการปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยการแสดงจำนวนไมล์ที่ใช้ในการแลกรางวัล สำหรับการเดินทางเที่ยว และเพียงใช้จำนวนไมล์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า สำหรับการเดินทางในเส้นทางเดียวกันไป – กลับ เพื่อให้ท่านได้เลือกเดินทางทั้งแบบเที่ยวเดียวหรือ ไป – กลับ เพื่อให้ท่านได้เลือกเดินทางทั้งแบบเที่ยวเดียวหรือ ไป – กลับ ได้อย่างตรงใจ

 การสำรองที่นั่งของรางวัลบัตรโดยสารและรางวัลอัพเกรดที่ทำการและออกบัตรโดยสารภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ยังคงใช้จำนวนไมล์ในการแลกรางวัลด้วยอัตราเดิมและตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป การสำรองที่นั่งของรางวัลบัตรโดยสารและรางวัลอัพเกรดของการบินไทยและสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ จะต้องใช้จำนวนไมล์ในการแลกรางวัลด้วยอัตราตามตารางรางวัลใหม่*

 

*การแลกรางวัลบัตรโดยสารในชั้นประหยัดพรีเมี่ยม หรือรางวัลอัพเกรดจากชั้นประหยัดไปยังชั้นประหยัดพรีเมี่ยมของการบินไทยจะไม่เปิดให้แลกรางวัลอีกต่อไป เนื่องจากมีการบริการในเส้นทางบินที่จำกัด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียม และหากท่านขอคืนไมล์สะสมของรางวัลที่แลกไว้ในอัตราเดิมท่านต้องใช้จำนวนไมล์ตามอัตราใหม่ท่านมีความประสงค์จะแลกรางวัลตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป