คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก (ภาษาไทย)

* หมายเหตุ ข้อมูลตารางรางวัลบัตรโดยสารการบินไทย ในหน้า 18-19 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
จำนวนไมล์ที่ใช้ในการแลกรางวัลในเส้นทางบินระหว่าง ประเทศไทย และ โคเปนเฮเกน หรือ สต๊อกโฮล์ม มีการปรับเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ดังนี้
เส้นทางบินไป-กลับ ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 130,000 ไมล์ / เส้นทางบินไป-กลับ ชั้นประหยัดฟรีเมี่ยม 110,000 ไมล์
เส้นทางบินเที่ยวเดี่ยว ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 89,000 ไมล์ / เส้นทางบินเที่ยวเดี่ยว ชั้นประหยัดฟรีเมี่ยม 77,000 ไมล์