การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (PIN) จาก 5 หลักเป็น 8 หลัก

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (PIN) จาก 5 หลักเป็น 8 หลัก

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  รหัสผ่าน (PIN)  สำหรับการเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่านผ่านระบบออนไลน์  ได้ถูกกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงจากจำนวน 5 หลัก เป็นจำนวน 8 หลัก
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีตัวอักษรและตัวเลขอย่างละ 1 ตัว

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวในบัญชีสมาชิกของท่าน ( ตัวอย่าง : test1234 หรือ ropkey67 หรือ 4466K123)

สำหรับท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (PIN) เป็นรูปแบบใหม่คือจำนวน 8 หลักนี้   เพียงท่านล๊อคอินเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน  (PIN)  เดิมจำนวน 5 หลักตามปกติ   หลังจากนั้นระบบจะนำท่านสู่การเปลี่ยนรหัสผ่าน (PIN) เป็นแบบใหม่จำนวน  8  หลัก 

รหัสผ่าน (PIN) จำนวน 8 หลักนี้จะช่วยให้บัญชีสมาชิกของท่านมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น   ดังนั้น กรุณาใส่รหัสผ่าน (PIN) ของท่านให้ถูกต้องทุกครั้งเมื่อทำการล๊อคอินเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์  เนื่องจากหากท่านใส่รหัสผ่านไม่ถูกต้องจำนวน 3 ครั้ง   ระบบจะทำการล๊อคและไม่อนุญาตให้ท่านเข้าใช้บริการออนไลน์โดยอัตโนมัติ โดยท่านต้องส่งรายละเอียดของชื่อและหมายเลขสมาชิกของท่าน พร้อมแจ้งความประสงค์ในการปลดล็อคไปที่อีเมล roppin@thaiairways.com

หากท่านลืมรหัสผ่าน (PIN)  กรุณาเลือกรายการ  “ Reset   PIN/รหัสผ่าน “   และใส่ข้อมูลอีเมลให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในบัญชีสมาชิกของท่าน  เพื่อที่ระบบจะดำเนินการจัดส่งรหัสผ่าน (PIN)  ไปยังอีเมลที่ระบุไว้ในบัญชีสมาชิกของท่านต่อไป   ทั้งนี้  ระบบจะใช้เวลาสูงสุดประมาณ 15 นาทีในการตรวจสอบและจัดส่งรหัสผ่าน (PIN) ให้กับท่านผ่านทางอีเมลนี้

สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบรหัสผ่าน (PIN) แบบเดิมจำนวน  5 หลัก  หรือยังไม่เคยแจ้งข้อมูลอีเมลไว้ในบัญชีสมาชิกของท่าน  กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง  พร้อมแจ้งอีเมลของท่าน  และส่งไปยังโทรสารหมายเลข  66 (0) 2545 3300 – 3304 หรืออีเมล   ropsvc@thaiairways.com      เพื่อที่ทางรอยัล ออร์คิด พลัส จะดำเนินการจัดส่งรหัสผ่าน (PIN)  ไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งความประสงค์ไว้ต่อไป