สถานภาพบัตรแพลทินัม และสิทธิประโยชน์

สถานภาพบัตรแพลทินัม สถานภาพสูงสุดของรอยัล ออร์คิด พลัส สำหรับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ จากเดิมสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัม รอยัล ออร์คิด พลัส จะมอบให้สมาชิกด้วยการเรียนเชิญ แต่ในปัจจุบันได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัม เพื่อการรักษาสถานภาพสำหรับท่านสมาชิกบัตรแพลทินัม และเพื่อการเลื่อนสถานภาพเป็นสมาชิกบัตรแพลทินัมรายใหม่

การเลื่อนสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัม :

การพิจารณาสถานภาพบัตรแพลทินัม พิจารณาจากจำนวนไมล์สะสมจำนวน 80,000 ไมล์ ที่ท่านสมาชิกได้รับจากระยะทางบินจริงเมื่อสมาชิกเดินทางกับการบินไทยในชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิร์สท หรือ ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ รวมทั้งโบนัสไมล์จำนวน 50% เมื่อเดินทางในชั้น รอยัล เฟิร์สท หรือโบนัสไมล์จำนวน 25% เมื่อเดินทางในชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนต่อรอบ เป็นเวลา 2 รอบต่อเนื่องกันการรักษาสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัม :

การรักษาสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัม พิจารณาจากจำนวนไมล์สะสมที่ท่านได้รับภายในช่วงระยะเวลาตามอายุของสมาชิกภาพบัตรแพลทินัมในปัจจุบันของท่าน โดยท่านต้องสะสมไมล์จากเที่ยวบินและรหัสโดยสารตามที่กำหนดในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นสมาชิกภาพบัตรแพลทินัมในปัจจุบันของท่านให้ได้ครบจำนวน 80,000 ไมล์ และในช่วงระยะเวลาต่อมาอีกภายใน 12 เดือนจนถึงวันที่บัตรของท่านหมดอายุ ให้ได้ครบจำนวน 80,000 ไมล์ อีกครั้งหนึ่ง โดยเป็นการสะสมไมล์ตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นเวลา 12 เดือนต่อรอบ เป็นเวลา 2 รอบต่อเนื่องกัน

 

 *รายละเอียดและข้อมูลทั่วไปของรายการสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส ติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (THAI Contact Centre)
   โทร : 66 (0) 2356 1111