โปรโมชั่นและข่าวสารอื่นๆ

นิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ สรรสาระ

สมัครสมาชิกนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ สรรสาระ
รายปี (12 ฉบับ) ในราคาพิเศษ

นิตยสารในเครือ ELLE Magazine

สมัครสมาชิกนิตยสารในเครือ ELLE Magazine รายปี
(12 ฉบับ) ในราคาพิเศษ