การปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เนื่องจากผลกระทบจากพายุโซนร้อนฮาโตะ ดังนี้ :

A) เที่ยวบิน จากกรุงเทพฯ ไป ฮ่องกง

    TG600 - ออกจากกรุงเทพฯ : 13:30 // ถึงฮ่องกง : 17:15

    TG628 - ยกเลิกเที่ยวบิน

    TG638 - ออกจากกรุงเทพฯ: 21:15 // ถึงฮ่องกง: 01:00 (24 สิงหาคม 2560)

    TG606 - ออกจากกรุงเทพฯ: 22:15 // ถึงฮ่องกง: 02:00 (24 สิงหาคม 2560)

    TG602 - ออกจากกรุงเทพฯ: 03:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงฮ่องกง: 06:45 (24 สิงหาคม 2560)

B) เที่ยวบิน จากฮ่องกงไป กรุงเทพฯ

     TG603 - ตรงตามเที่ยวบิน

     TG601 - ออกจากฮ่องกง: 18:45 // ถึงกรุงเทพฯ: 20:30

     TG629 - ยกเลิกเที่ยวบิน

     TG639 - ออกจากฮ่องกง: 02:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงกรุงเทพฯ : 03:40 (24 สิงหาคม 2560)

     TG607 - ออกจากฮ่องกง: 03:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงกรุงเทพฯ : 04:40 (24 สิงหาคม 2560)

C) เที่ยวบิน จากภูเก็ต ไป ฮ่องกง

     TG608 - ออกจากภูเก็ต: 04:40 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงฮ่องกง: 09:20 (24 สิงหาคม 2560)

D) เที่ยวบินจากฮ่องกง ไป ภูเก็ต

     TG609 - ออกจากฮ่องกง: 15:00 // ถึงภูเก็ต: 17:20

E) เที่ยวบินจาก โซล ไป ฮ่องกง

    TG629 - ยกเลิกเที่ยวบิน

F) เที่ยวบินจาก ฮ่องกง ไป โซล

    TG628 - ยกเลิกเที่ยวบิน

กรุณาติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center (02) 356-1111 (24 ชั่วโมง)

เมนู

Agency debit memo policy

General Description

Thai Airways International Public Company Limited has declared own policy on Agency Debit Memo (ADM) to Travel Agents inferring with IATA Resolution 850m to state a clear circumstance and processing timeframe to which an ADM shall be issued together with a clear application guidance to all parties involved.

Below summarized of the standard issued of ADM policy of Thai Airways International Public Company Limited shall not be considered as a final stage of deliberation. The policy shall be reviewed periodically by Thai Airways International Public Company Limited and subjected to be changed. If any suspected fraud or immediate extraordinary circumstances occurred with a proved investigation performance actioned by auditor, the general guidance below shall be no longer be considered as valid.

Agency Debit Memo (ADM) Policy

Scope of the ADM Issuance
1. An ADM shall be issued to collect amounts or make adjustments related to issuance of BSP Standard Traffic Document, issued by the Travel Agent, provided that the issued document is validated on Thai Airways International Public Company Limited, irrespective of which carriers are included in the passenger itinerary.
2. An ADM shall be issued in related to a specific transaction only; however, more than one charge can be included on one ADM if the reason for the charge is the same. Supporting reason in details shall be provided with the ADM.
3. No more than one ADM should be issued in relation to the same original ticket issuance; however, if more than one ADM is raised in relation to the same ticket, Thai Airways International Public Company Limited shall provide a specified description for a different adjustment to the previous ADM issuance.
4. An ADM shall be processed through the BSP Link if issued within nine months of the final travel date and/or the expiry date of the document if the final travel date cannot be identified.
5. An ADM of Refund adjustment shall be processed through BSP Link if issued within nine months after the refunded document has been processed.
6. Any debit action initiated beyond nine months, as mentioned above, the transaction shall be directly handled between Thai Airways International Public Company Limited and the Agent.
7. Thai Airways International Public Company Limited reserved the right to levy any administration fee to cover any transaction costs that are related to the processing of debit memos.

Types of ADMs Issued by Thai Airways International Public Company Limited, but are not limited to:
1. Any missing or under or incorrect collection of fares, taxes, surcharges, fees and/or other applicable charges (sundry and penalty) as stated as a part of ticket conditions, informed by Thai Airways International Public Company Limited to  the Agent.
2. Any incorrect RBD (Reservation Booking Designator Codes) which are in-corresponding with applicable fares and conditions, on Thai Airways International Public Company Limited and on other airlines shown on either PNR creation or ticket document.
3. Any over or incorrect commission claimed.
4. Any over or incorrect or unauthorized refunded amount e.g. refunds on non-refundable fare conditions etc.
5. Any non-compliance with terms and conditions of Sales Agreements signed between Thai Airways International Public Company Limited and the Agent.
6. Credit Card Chargeback
7. Erroneous occurred of either by the Agent or BSP Processing Center of BSP Report
8. Misuse of Carrier Identification Plate (CIP) selection rules

Disputed Process
1. The Agent can dispute an ADM issued by Thai Airways International Public Company Limited through BSP Link for maximum period of 15 days following the default action taken in accordance with IATA Resolution 850m.
2. Thai Airways International Public Company Limited shall process rejected and/or disputed ADMs in a timely manner. The dispute shall be reviewed within 60 days of the disputed receiving at TG site.
3. Any rejected of the disputed transaction by Thai Airways International Public Company Limited, an explanation of it shall be sent to the Agent through BSP Link.

Minimum Value: The minimum value of an ADM issued by Thai Airways International Public Company Limited is USD5.00 or equivalent

 

 


 

  

 

Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on  Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.