เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ E-receipt ให้ดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลา 7.00 - 9.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสาร


การสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์


1.การสำรองที่นั่ง
•   ท่านสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้อย่างน้อย 6 ชั่วโมงและนานสุด 11 เดือนก่อนวันเดินทาง ยกเว้น:
    - การเดินทางภายในประเทศไทยและออกจากประเทศไทย ต้องสำรองที่นั่งก่อนการเดินทาง
      อย่างน้อย
      48 ชั่วโมง สำหรับช่องทางการชำระเงิน ณ ตู้เอทีเอ็มของธนาคาร และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
      24 ชั่วโมง สำหรับช่องทางการชำระเงิน ณ จุดรับบริการชำระเงิน
•   การบินไทยอนุญาตให้ผู้โดยสารจำนวนมากที่สุด 9 ท่านทำการสำรองที่นั่งร่วมกัน
•   เที่ยวบินในเส้นทางถัดไป จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากท่านไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง

2. วิธีการชำระค่าโดยสาร

    ติดต่อชำระเงินที่สำนักงานขาย บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน
ติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารในประเทศที่เริ่มต้นเดินทางภายใน 72ชั่วโมงหลังจากทำการสำรองที่นั่ง

    บัตรเครดิต
บัตรวีซา  บัตรมาสเตอร์การ์ด
บัตรอเมริกันเอ็กเพรส และ บัตรเครดิต JCB ชำระได้ในบางประเทศเท่านั้น

   ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
ชำระเงินจะต้องเป็นสมาชิก Internet banking ของธนาคารนั้นๆ สามารถชำระเงินได้สูงสุด
100,000 บาท

    จุดรับบริการชำระเงิน

เทสโก้ โลตัส  บิ๊กซี  ทีโอที  ไปรษณีย์ไทย  แฟมิลี่มาร์ท  เอ็มเปย์  และ   ทรูมันนี่  เอ็กเพรส
สามารถชำระเงินได้สูงสุด 30,000 บาท ยกเว้นรายการส่งเสริมการขาย 

    ชำระ ณ ตู้ ATM ของธนาคารเจ้าของบัตร

ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารทหารไทย  ธนาคารยูโอบี
สามารถชำระเงินได้สูงสุด 100,000 บาท

     เคาน์เตอร์เซอร์วิส
สามารถชำระเงินได้สูงสุด 60,000 บาท สำหรับเส้นทางภายในประเทศ หรือเริ่มต้นจากประเทศไทย และจดทะเบียนอินเตร์เนตโปรโตคอล (IP) ในประเทศไทยเท่านั้น

 

    การชำระค่าบัตรโดยสารภายหลัง (Pay later)

ผู้โดยสารสามารถเลือก Pay later เพื่อเก็บข้อมูลการจองเที่ยวบินที่ผู้โดยสารต้องการไว้ เป็นเวลา 24 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ในการชำระค่าบัตรโดยสารภายหลัง กรุณาเข้าไปที่ จัดการการจอง (Manage my booking) เพื่อดึงข้อมูลเที่ยวบินดังกล่าวและชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น  ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้ชำระค่าบัตรโดยสารตามระยะเวลาที่กำหนด(24ชั่วโมง) ข้อมูลการจองของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

    ชำระโดยบัญชีเพย์พาล (PayPal)
สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเพย์พาล

         
•    ท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยชำระค่าโดยสารรวมทั่งค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดของท่าน ยกเว้น บัตรเดบิตวีซ่า เดบิตมาสเตอร์การ์ด ที่ออกโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย สามารถชำระได้เฉพาะเที่ยวบินที่ออกจากประเทศไทย เท่านั้น
•    ผู้โดยสารที่ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดของท่านชำระค่าบัตรโดยสารจะต้องแสดงบัตรที่ท่านใช้ชำระเงินและบัตรประจำตัว (บัตรประจำตัวที่มีรูปของท่านหรือหนังสือเดินทาง) เมื่อมา เช็คอิน ชื่อและหมายเลขบนบัตรเครดิตจะต้องสะกดตรงกับชื่อบนบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง
•    ผู้โดยสารที่ใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารของท่านออนไลน์อาจใช้รหัส VBV (Verified by VISA)  หรือ3D Secure (Master Card Secure) เพื่อยืนยันเพิ่มเติมถึงความเป็นเจ้าของบัตร อย่างไรก็ตามเจ้าของบัตร ยังคงต้องแสดงบัตรที่ใช้ชำระค่าโดยสารที่เคาเตอร์เช็คอิน และ/หรือเจ้าของบัตรมา ติดต่อสำนักงานจำหน่ายของการบินไทยด้วยตัวเองนอกเสียจากเจ้าของบัตรได้ลงนามในเอกสายินยอม
•    เมื่อชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต ธนาคารที่ออกบัตรเครดิตบางแห่งอาจไม่อนุมัติการชำระเงิน ใน กรณีนี้กรุณาใช้บัตรเครดิตอื่นหรือติดต่อธนาคารผู้ออกบัตร
•    การบินไทยไม่ยอมรับการชำระเงินด้วยบัตรอื่น อาทิเช่น Virtual credit/debit card, e- Credit/debit  card, หรือบัตรเครดิตองค์กรต่างๆ  

3. บัตรโดยสาร
•  ท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารในราคาชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ สำหรับทารกได้ ณ สำนักงานการบินไทย ในเส้นทางเริ่มต้นจาก ประเทศ ออสเตรเลีย อินโดนิเซีย บรูไน ดารุสซาลาม มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และ สิงคโปร์
•  หากผู้โดยสารที่จะเดินทางไม่ใช่เจ้าของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด กรุณาดู     
         กฎข้อบังคับ
•  การบินไทยจะออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้หลังจากการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ถูกอนุมัติแล้ว ท่านจะได้รับใบยืนยันเที่ยวบินและใบรับเงินที่มีรายละเอียดการเดินการพร้อมด้วยหมายเลขบัตรโดยสาร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากท่านลงทะเบียนในประเทศไทย เราจะส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือที่ของท่านด้วยเช่นกัน
•  บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของท่านไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
•  ท่านต้องแสดงใบรับเงินที่มีรายละเอียดการเดินการเมื่อมาเช็คอิน
 
 4. ใบเสร็จรับเงิน
•  ท่านสามารถรับใบเสร็จรับเงินสดได้ที่สำนักงานการบินไทยภายใน 30 วันหลังจากได้รับบัตรโดยสาร

5.  การใช้บัตรโดยสาร ตามลำดับเส้นทาง
•  การใช้คูปองบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้ตามลำดับเส้นทาง เท่านั้น บัตรโดยสารจะถูกปฏิเสธ ในกรณีที่เส้นทางถัดไป ถูกนำมาใช้ก่อน

6. รอยัล ออรืคิด พลัส
•   สำหรับสมาชิกบัตรทองรอยัลออร์คิดพลัส ที่ใช้บัตรเครดิตของท่านชำระค่าโดยสารของท่านเอง ท่านไม่ต้องแสดงบัตรที่ใช้ชำระค่าโดยสารเมื่อมาเช็คอิน
•   สมาชิกบัตรรอยัลออร์คิดพลัสจะได้รับไมล์สะสมจากค่าบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎข้อบังคับขณะนี้ค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศไทยที่ชำระแล้วสามารถสะสมไมล์

7. การคืนบัตรโดยสาร
•   ท่านสามารถขอรับคืนค่าโดยสารได้โดยติดต่อสำนักงานจำหน่ายของการบินไทย ค่าโดยสารจะถูกส่งคืนไปยังบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดที่ใช้ชำระค่าโดยสารและอาจมีการหัก ค่าธรรมเนียมในการส่งคืน ระยะเวลาในการดำเนินการส่งคืนค่าโดยสารที่ชำระด้วยบัตรเดบิตจะใช้เวลามากกว่าบัตรเครดิต ซึ่งระยะเวลาในการส่งคืนนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของธนาคารที่ออกบัตรเดบิต
•   บริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนบัตรโดยสารที่หมดอายุเกิน 90 วัน

 8. เคาน์เตอร์ เช็คอิน
•   ผู้โดยสารสัญชาติไทยที่เดินทางภายในประเทศจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนแทนหนังสือเดินทางได้เมื่อมาเช็คอิน
•   สำหรับการเดินทางภายในประเทศไทย ท่านสามารถเช็คอินด้วยตัวท่านเองได้ที่สนามบินบางแห่ง  ท่านต้องรูดบัตรเครดิตที่ใช้ชำระค่าบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เครื่องเช็คอิน
•   สำหรับการเดินทางทั้งเที่ยวเดียวหรือไปกลับ ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารวีซ่าทีจะนำมาแสดงเมื่อมาเช็คอิน

9.  เส้นทางผ่าน/เปลี่ยนเที่ยวบิน ที่ สนามบิน กรุงเทพ
•   ผู้โดยสารที่จะต่อเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและมีความต้องการที่จะผ่านการตรวจคนเข้า เมืองจะต้องปฏิบัติตามกฎการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย ธรรมเนียมและระเบียบอื่นๆ ท่านต้องเช็คอินอีกครั้งที่ชั้น 4 และต้องเสียค่าภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบิน

10.  ติดต่อการบินไทย

•   หลังจากที่ท่านได้รับบัตรโดยสารแล้ว หากท่านต้องการความช่วยเหลือกรุณา  ติดต่อสำนักงานประจำเมือง/ประเทศที่ออกบัตรโดยสารให้ท่าน

การชำระค่าโดยสาร และ ออกบัตรโดยสารที่สำนักงานการบินไทย

•    ท่านสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้อย่างน้อย 72 ชั่วโมงและนานสุด 11 เดือนก่อนวันเดินทาง
•    ท่านควรรีบสำรองที่นั่งเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้ค่าโดยสารในราคาที่ท่านเลือก
•    ท่านต้องชำระเงินและรับบัตรโดยสารภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากสำรองที่นั่ง
•    ท่านต้องมารับบัตรโดยสารที่สำนักงานการบินไทยประจำเมืองเท่านั้น ไม่ใช่ที่สำนักงานจำหน่ายที่   
      สนามบิน และสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารประจำเมืองนั้นจะต้องอยู่ในประเทศต้นทาง
•    เมื่อซื้อบัตรโดยสารสำหรับทารกหรือเด็ก (2-11 ปี) ท่านจะต้องแสดงสูติบัตรหรือพาสปอร์ต
•    ท่านอาจซื้อบัตรโดยสารสำหรับทารกเพิ่มได้ที่สำนักงานการบินไทยเมื่อท่านมาชำระเงินและรับบัตร
     โดยสารของท่าน
•    บัตรโดยสารของท่านไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
•    ค่าโดยสารและค่าภาษีจะถูกคำนวณในสกุลเงินของประเทศต้นทางการเดินทาง
•    วิธีการชำระค่าโดยสารขึ้นอยู่กับขั้นตอนของสำนักงานการบินไทยในแต่ละประเทศ
•    ท่านจะได้รับการยืนยันเที่ยวบินทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
•    สำหรับการเดินทางทั้งเที่ยวเดียวหรือไปกลับ ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารวีซ่าที่
     จะนำมาแสดงเมื่อมาเช็คอิน
•    สมาชิกบัตร รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถสะสมไมล์ได้เมื่อเดินทางด้วยบัตรโดยสารในอัตราที่กำหนด
•    เที่ยวบินในเส้นทางถัดไป จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากท่านไม่แจ้งยกเลิก ล่วงหน้า ก่อนถึงวันเดินทาง


กุมภาพันธ์ 2558


ติดตามเรา

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ


THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.