ร่วมงานกับเรา

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า บริษัท การบินไทยฯ ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากร บุคคลแก่ บริษัท การบินไทยฯ ที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า "บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส" (WingSpan Services Company Limited) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุน การดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบว่า ข้อมูลที่ผู้สมัครได้บันทึกเข้าระบบนี้ จะเป็นข้อมูลที่บริษัท การบินไทยฯ ถือว่าผู้สมัครยินยอมให้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุและว่าจ้างใน บริษัท วิงสแปนฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้หากมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาโดยตรงกับบริษัท วิงสแปนฯ สามารถสมัครได้ที่  www.wingspantg.com อย่างไรก็ตามการปฏิเสธ เข้ารับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกับบริษัท วิงสแปนฯ ไม่มีผลกับการพิจารณา คัดเลือกเข้าบรรจุว่าจ้างในตำแหน่งงานอื่น ๆ ของบริษัท การบินไทยฯ

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ และบริษัท วิงสแปนฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันทีทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที

ประกาศผลตรวจร่างกายพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เฉพาะผู้เข้ารับการตรวจร่างกายในวันที่ 3,4,5 ตุลาคม 2559

เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง JAPANESE CHEF และ PASTRY CHEF 

1. ตำแหน่ง JAPANESE CHEF
2. ตำแหน่ง PASTRY CHEF


รับสมัครงาน สังกัดสำนักงานอำนวยการบินภูเก็ต

- ตำแหน่ง Dispatch Assistant


ขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่ง Overhaul Shop Mechanic 2 (ประจำสถานีภูเก็ต)

- Overhual Shop Mechanic 2 (ประจำสถานีภูเก็ต)

ขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่ง Dispatch Assistant (ประจำสถานีภูเก็ต)

- Dispatch Assistant (ประจำสถานีภูเก็ต)

เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Senior Clerk
รับสมัครงานสังกัดฝ่ายธุรกิจปิโตเลียม ประกันภัยและสิ่งแวดล้อมการบิน


1. Supervisor (JJ)
2. Supervisor (JZ)

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่ง Supervisor (จป. วิชาชีพ) ประจำสถานีเชียงใหม่, ภูเก็ต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดสายปฏิบัติการ

1. Assistant Flight Operations Officer2. Dispatch Assistant

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง Traffic Planning Coordinator 2

ประกาศเลื่อนการสรรหาคัดเลือก ตำแหน่ง Marketing Research Analyst 6, 7


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สังกัดฝ่ายบริหารรายได้และบริการการพาณิชย์

1.Marketing Reserch Analyst 1

2.Marketing Reserch Analyst 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดสำนักงานการตรวจสอบภายใน
1. Auditor 1
2. Senior Clerk

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สังกัดฝ่ายสนับสนุนการบิน
 - ตำแหน่ง Senior Clerk

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการาสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สังกัดฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน
 -  Traffic Planing Coordinator 2


บริษัทฯ ขอขอบคุณในความสนใจที่ท่านมีต่อกิจการของบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้