การบินไทยขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้ท่าอากาศยานนานาชาติกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ได้เปิดให้บริการตามปกติแล้ว โดยการบินไทยจะเริ่มกลับมาให้บริการในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ ในเที่ยวบินที่ ทีจี 319 กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ และ ทีจี 320 กาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ ตามปกติตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป โดยท่านผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินได้ตามปกติ

 

ทั้งนี้ การบินไทยได้จัดเที่ยวบินพิเศษให้บริการแก่ท่านผู้โดยสารที่ได้สำรองที่นั่งในเที่ยวบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุที่ถูกยกเลิก ตั้งแต่วันที่ 4-7 มีนาคม 2558 

โดยท่านผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2134-5301 หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

และ สำนักงานการบินไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกาฐมาณฑุ โทร. (977-1) 447-3440, (977-1) 447-2293 และ (977-1) 422-3565

เมนู

 

ร่วมงานกับเรา

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า บริษัท การบินไทยฯ ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากร บุคคลแก่ บริษัท การบินไทยฯ ที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า "บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส" (WingSpan Services Company Limited) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุน การดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบว่า ข้อมูลที่ผู้สมัครได้บันทึกเข้าระบบนี้ จะเป็นข้อมูลที่บริษัท การบินไทยฯ ถือว่าผู้สมัครยินยอมให้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุและว่าจ้างใน บริษัท วิงสแปนฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้หากมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาโดยตรงกับบริษัท วิงสแปนฯ สามารถสมัครได้ที่  www.wingspantg.com อย่างไรก็ตามการปฏิเสธ เข้ารับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกับบริษัท วิงสแปนฯ ไม่มีผลกับการพิจารณา คัดเลือกเข้าบรรจุว่าจ้างในตำแหน่งงานอื่น ๆ ของบริษัท การบินไทยฯ

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ และบริษัท วิงสแปนฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที

ประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

- Not Specified Position(ทั่วไป)

การรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ประจำปี 2556  รุ่นที่ 2บริษัทฯ ขอขอบคุณในความสนใจที่ท่านมีต่อกิจการของบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้

This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2014 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.