ร่วมงานกับเราบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI TEP

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า การสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที 

ตำแหน่งงานที่บริษัทการบินไทย

ตำแหน่งงานที่บริษัท การบินไทยฯ เปิดรับสมัคร

การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกฏหมาย
- : ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกฏหมาย

ประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- Not Specified Position(ทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดแผนกจัดหาพัสดุทั่วไปการบริการภาคพื้น (BKK1U-G)

- Supervisor (BKK1U-G)

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายครัวการบิน

- Western Chef

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายงานเลขานุการ

- Senior Clerk (WF-K)

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายครัวการบิน สุวรรณภูมิ

1. Cook 5 (CP)
2. Cook 3 (CP-P)


รับสมัครงานประจำสถานีภูเก็ต

- Customer Service Agent 1 (HKTKK)

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายบริหารรายได้

- Marketing Research Analyst 2 (RE)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สังกัดฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- Programmer Analyst 1, Systems Programmer1 (VZ)

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายบริหารราคาขาย

- Marketing Research Analyst 3 (SQ)
THAI-TEP

     รับนักศึกษาฝึกงาน

ข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงาน


บริษัทฯ ขอขอบคุณในความสนใจที่ท่านมีต่อกิจการของบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้