Menu

 

 

ร่วมงานกับเราบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า บริษัท การบินไทยฯ ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากร บุคคลแก่ บริษัท การบินไทยฯ ที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า "บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส" (WingSpan Services Company Limited) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุน การดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบว่า ข้อมูลที่ผู้สมัครได้บันทึกเข้าระบบนี้ จะเป็นข้อมูลที่บริษัท การบินไทยฯ ถือว่าผู้สมัครยินยอมให้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุและว่าจ้างใน บริษัท วิงสแปนฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้หากมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาโดยตรงกับบริษัท วิงสแปนฯ สามารถสมัครได้ที่  www.wingspantg.com อย่างไรก็ตามการปฏิเสธ เข้ารับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกับบริษัท วิงสแปนฯ ไม่มีผลกับการพิจารณา คัดเลือกเข้าบรรจุว่าจ้างในตำแหน่งงานอื่น ๆ ของบริษัท การบินไทยฯ

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ และบริษัท วิงสแปนฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันทีทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที

ประกาศราย ชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในการสรรหาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Announcement Of applicants who are eligible for the interview and presentation of their Vision Statement for the position of Director (QY)
- Map showing directions to THAI Catering- Director (QY)
ประกาศรับสมัครนักบินประเภทบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย (Student Pilot) ประกอบด้วย
ประเภทบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย (Student Pilotแบบฟอร์มรายงานตัวผู้สมัครนักบินการบินไทย ประจำปี 2560 - (Student Pilot)


รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
1. Supervisor (ประจำฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา)
2. Supervisor (ประจำสถานีภูเก็ต)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ THAI-TEP
- THAI TEP

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกาย TQV2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สังกัดฝ่ายครัวการบิน
1. Cook 3(แผนกผลิต)

2. Sr.Commissary Agent (แผนกผลิต)

3. Sr.Commissary Agent (แผนกเตรียมการผลิต)

4. Planning Coordinator 1(แผนกวางแผนการผลิต)

แผนที่การเดินทางไปฝ่ายครัวการบิน สุวรรณภูมิ


รับสมัครงานสังกัดฝ่ายกฏหมาย
1. Legal Officer 2 กองวิเทศนิติกรรมสัญญา
2. Legal Officer 1 กองวิเทศนิติกรรมสัญญา
3. Legal Officer 1 กองงานระเบียบ
4. Legal Officer 1 กองนิติกรรมสัญญา
5. Legal Officer 1 กองนิติการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และส่งเสริมธรรมาภิบาล
- Senior Clerk


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดฝ่ายงานเลขานุการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- Senior Clerk


รับสมัครงานสังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร
1. International Relations Coordinator 3
2. Planning Analyst
รับสมัครงานสังกัดกองควบคุมบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
-Ramp officer
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สังกัดกองสื่อสารระหว่างประเทศ
- Public Relations 2

ข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงาน

ข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงานบริษัทฯ ขอขอบคุณในความสนใจที่ท่านมีต่อกิจการของบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้