ขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประมูลขายอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ รายละเอียด ดังนี้อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ บ้านพักที่ลอนดอน โคเปนเฮเกน จาร์กาต้า และสำนักงานขายที่ ซิดนีย์ โรม และ มาดริด

PropertyForSale-London
PropertyForSale-London
PropertyForSale-London
PropertyForSale-London
PropertyForSale-London
PropertyForSale-London

อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ จานวน 4 แห่ง ได้แก่ บ้านพักหรือสานักงานขาย ที่สิงคโปร์ (2 แห่ง) ฮ่องกง และปีนัง