ขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ดังนี้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศขาย อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทฯ จำนวน 6 แห่ง

PropertyForSale-London
PropertyForSale-Copenhagen
PropertyForSale-JKT
PropertyForSale-SYD
PropertyForSale-ROM
PropertyForSale-MRD