ขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัทฯ ตามประกาศฝ่ายบริหารงานพัสดุและบริการสำนักงานที่ WY0067/2560 : แเม่ฮ่องสอน ตามประกาศฝ่ายบริหารงานพัสดุและบริการสำนักงานที่ WY0068/2560 : พิษณุโลก และตามประกาศฝ่ายบริหารงานพัสดุและบริการสำนักงานที่ WY0069/2560 : อุดรธานี

PropertyForSale-MaeHongson
PropertyForSale-Phitsanulok
PropertyForSale-UdonThani

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศขาย อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทฯ จำนวน 6 แห่ง

PropertyForSale-London
PropertyForSale-Copenhagen
PropertyForSale-JKT
PropertyForSale-SYD
PropertyForSale-ROM
PropertyForSale-MRD