ขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประมูลขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ซึ่งจัดและดำเนินการโดย  บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-934-7340-8 ต่อ 112, 104, 355  หรือ คุณณัฐธภา โทร. 094-264-9965 คุณนิธิศ โทร. 098-691-5914 คุณสุจินตนา โทร. 082-323-2341อสังหาริมทรัพย์ในประเทศ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก และอุดรธานี

PropertyForSale-London
PropertyForSale-London
PropertyForSale-London

อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ จานวน 4 แห่ง ได้แก่ บ้านพักหรือสานักงานขาย ที่สิงคโปร์ (2 แห่ง) ฮ่องกง และปีนัง