การบินไทยขอแจ้งเลื่อนการเดินทางสำหรับเที่ยวบินหมายเลข TG660 เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ: 14:45 น.  วันที่ 22 กันยายน 2560
เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ: 22:55 น. วันที่ 22 กันยายน 2560

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานการบินไทย หรือ THAI Contact Center ที่หมายเลข +66(0)2-356-1111

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

EVENTS

Events Code Event Date
TG1301010 28-Jan-13
TG1301011 7-15JAN13
TG1302017 19-21FEB13
TG1302006 26Feb-01Mar-2013
TG1303001 2-15MAR-13
TG1303003 25-30MAR-13
TG1303005  3-10Mar-13
TG1309020  14-24MAR13
TG1309021 25MAR-2APR13
TG1303016 5-7MAR13
TG1304022 21-23APR13
TG1305009 25-28-May -13
TG1305024 21-23MAY13
TG1306002 2-5JUN-13
TG1309019 5-7JUN13
TG1307007 7-11Jul-13
TG1307013 23-25Jul13
TG1309014 18-20 SEP13
TG1309015 12-13 SEP13
TG1311004 11-15Nov-13
TG1311008 17-23 Nov-13
TG1301012 18-21NOV13
TG1311018 14-16NOV13