สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SME)

บัตร ROP Silver จำนวน 1 ใบ พร้อมโบนัสไมล์เพิ่ม 3,000 ไมล์ หลังจากการลงทะเบียนได้รับการอนุมัติ (สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้)

* โดยต้องมียอดซื้อบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อปี

 

บริการเคาน์เตอร์เช็คอิน B17 และ B18 เฉพาะลูกค้า SME ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- เคาน์เตอร์เช็คอิน B17 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 -23.00 น.
- เคาน์เตอร์เช็คอิน B18 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 -08.00 น. และ 04.00 -10.00 น.

SME Miles Transfer โปรแกรมการโอนไมล์สำหรับเจ้าของธุรกิจ SME ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับพนักงาน