เงื่อนไขและข้อกำหนด


หลักเกณฑ์และข้อกำหนดเพื่อพิจารณาเป็นลูกค้าภาคธุรกิจและการมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าภาคธุรกิจ ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทหรือองค์กรที่จะเข้าร่วมเป็นลูกค้าภาคธุรกิจ จะต้องมียอดการซื้อบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศ  รวมแล้วเกิน 1 ล้านบาทต่อปี
  ทั้งนี้ ยอดดังกล่าวจะคำนวนเฉพาะ Flown Revenue ไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันอื่นๆ
 2. การคำนวนยอดซื้อบัตรโดยสารของลูกค้าภาคธุรกิจ จะคำนวนจากราคาบัตรโดยสารทุกชั้นโดยสาร (RBD) ยกเว้น G,V,W
  และต้องเป็นบัตรโดยสารที่ทำการซื้อและเริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
 3. บริษัทหรือองค์กรที่ทำบันทึกข้อตกลงการเป็นลูกค้าภาคธุรกิจ สัญญาจะเริ่มต้นในทุกวันที่ 1 ของเดือน และเริ่มต้นการเป็นลูกค้าในระดับ Tier 1 เท่านั้น
 4. บริษัทการบินไทยฯ จะทำการพิจารณายอดการซื้อบัตรโดยสารของบริษัทลูกค้าภาคธุรกิจหลังจากทำบันทึกข้อตกลง เป็นระยะเวลา 1 ปี
  หากมียอดซื้อเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญา หรือมียอดเกินกว่าในระดับ Tier 1 ลูกค้าฯจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้
  พร้อมการเลื่อนสถานะเป็นระดับ Tier 2 หรือ Tier 3 ตามยอดซื้อบัตรจริง  ทั้งนี้ บริษัทหรือองค์กรที่เป็นลูกค้าภาคธุรกิจแล้ว
  และมียอดซื้อบัตรโดยสารไม่ถึงระดับขั้นต่ำของ Tier 1, 2 และ 3  บริษัทการบินไทยฯ มีสิทธิ์พิจารณายกเลิกสัญญาได้ทันที
  หรือปรับลดระดับ(Tier )ลง โดยจะทำการแจ้งล่วงหน้าภายใน 30 วัน
 5. บริษัทหรือองค์กรที่ทำบันทึกข้อตกลงการเป็นลูกค้าภาคธุรกิจจะต้องพิจารณาเลือกใช้บริการสายการบินไทยเป็นลำดับแรก ในการเดินทาง

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดเพื่อพิจารณาเป็นลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) และการมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ที่จะเข้าร่วมเป็นลูกค้าภาคธุรกิจจะต้องมียอดการซื้อบัตรโดยสาร (ไม่นับรวมเส้นทางภายในประเทศ)
  รวมขั้นต่ำ 300,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ยอดดังกล่าวจะคำนวณเฉพาะ flown revenue ไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 2. หลังจากลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ลงนามในหนังสือยืนยันการสนับสนุนจะต้องทำการสำรองที่นั่งเฉพาะเส้นทางระหว่างประเทศและ
  ออกบัตรโดยสารผ่าน www.thaiairways.com/corporate เท่านั้น
 3. การคำนวณการซื้อบัตรโดยสารของลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) จะคำนวณจากราคาบัตรโดยสารทุกชั้นโดยสาร (RBD)
  และต้องเป็นบัตรโดยสารที่ทำการซื้อและเริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทย เท่านั้น
 4. ในกรณีที่ลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) มียอดการเดินทางตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่การบินไทยเพื่อปรับระดับเป็นลูกค้าภาคธุรกิจ 


สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าภาคธุรกิจที่ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่


Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.