แอร์บัส A320-200
แอร์บัส A320-200lavatories 3/3 ,CA seats 6/6

จำนวนเครื่องบิน

  • 6

จำนวนที่นั่ง

  • 174/ 168

ชั้นที่นั่ง

  • ชั้นประหยัด : 174/ 168