แอร์บัส A330-300: 333/ 330/ 33H
แอร์บัส A330-300: 333/ 330/ 33Hlavatories 9/9/9 ,CA seats 14/14/14

จำนวนเครื่องบิน

  • 2/ 8/ 7

จำนวนที่นั่ง

  • 305/299/299

ชั้นที่นั่ง

  • ชั้นธุรกิจ : 42/36/36
  • ชั้นประหยัด : 263/263/263