การบินไทยขอแจ้งเลื่อนการเดินทางสำหรับเที่ยวบินหมายเลข TG660 เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ: 14:45 น.  วันที่ 22 กันยายน 2560
เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ: 22:55 น. วันที่ 22 กันยายน 2560

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานการบินไทย หรือ THAI Contact Center ที่หมายเลข +66(0)2-356-1111

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

Royal Silk Lounge


Royal Silk Lounge at Concourse D, Level 3 – 2,410 sq.m. allocated to accommodate 314 passengers.

Opening hours: 05:00 am. – 02:00 am.

 

Facilities : 

          ·         2 Private Rooms

               ·         Lounge Lobby Bar

               ·         Buffet Bar with variety of food, snacks and refreshment

               ·         Wi-fi Internet Corner with 6 PCs

               ·         Kid’s Corner

               ·         Toilets with Wheelchair Accessibility

Lounge Access:

·         Royal Silk Class passengers departing same day on TG-operated flights

·         No guest allowed

          Business Class passengers departing same day on any Star Alliance-operated flight

·         No guest allowed

 Royal Silk Lounge at Concourse C - East, Level 3 – 667 sq.m. allocated to accommodate 145 passengers.

Opening hours: 05:00 am. – 02:00 am.

Facilities : 

            ·         2 Private Rooms

                 ·         Buffet Bar with variety of food, snacks and refreshment

                ·         Wi-fi Internet Corner with 4 PCs

                ·         Showers

                ·         Toilets with Wheelchair Accessibility

 

Lounge Access:

·         Royal Silk Class passengers departing same day on TG-operated flights

·         No guest allowed

          Business Class passengers departing same day on any Star Alliance-operated flight