การบินไทยขอแจ้งเลื่อนการเดินทางสำหรับเที่ยวบินหมายเลข TG660 เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ: 14:45 น.  วันที่ 22 กันยายน 2560
เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ: 22:55 น. วันที่ 22 กันยายน 2560

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานการบินไทย หรือ THAI Contact Center ที่หมายเลข +66(0)2-356-1111

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

CABIN CLASSES

ROYAL SILK CLASS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Read More

ROYAL SILK CLASS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Read More

ROYAL SILK CLASS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Read More

ROYAL SILK CLASS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Read More