Lifestyle zone

เตหะราน – ตระการตา มหานครแห่งอาณาจักรเปอร์เซีย

 

เตหะราน มหานครแห่งอาณาจักรเปอร์เซีย เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน หรือที่รู้จักกันในนามสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน (The Islamic Republic of Iran) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามในแถบประเทศตะวันออกกลาง และมีประชากรในเขตนครหลวงหรือเมโทรกว่า 14 ล้านคน นอกจากเตหะรานจะเป็นเมืองหลวงของประเทศอิหร่านแล้ว เตหะรานยังเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมน้ำมัน, อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และเป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจ การบินพาณิชย์ ในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วย

เตหะราน เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสัน ไม่ใช่เพียงเพราะสถาปัตยกรรมและภูมิประเทศอันสวยงาม หากแต่ผู้มาเยือนจะประทับใจกับอัธยาศัยไมตรีของชาวอิหร่าน พร้อมรอยยิ้มที่มีให้เห็นตลอดเส้นทางการบินไทย พร้อมพาคุณบินตรงสู่เตหะราน สัมผัสอารยธรรมอาณาจักรเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อิหร่านเมืองแห่งอารยธรรมโบราณที่มีเรื่องราวเล่าขานกันมากว่า 2,000 ปี ตระการตากับความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรม เมืองแห่งมรดกโลก 19 แห่งโดยยูเนสโก มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ในทวีปเอเชีย และอันดับที่ 11 ในโลก เริ่มต้นการเดินทางด้วยบริการที่เหนือระดับพร้อมความสะดวกสบาย และการดูแลที่แสนอบอุ่น น่าประทับใจ ด้วยเที่ยวบินตรง 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เริ่มบินเดือนตุลาคม 2559

Route

Departure

Arrival

Day

Flight

Bangkok – Tehran

Tehran – Bangkok

15.30

21.00

19.30

06.55+1

Tue, Thu, Sat, Sun

Tue, Thu, Sat, Sun

TG527

TG528