Lifestyle zone

รักคุณเท่าฟ้า 2557

 

โปรโมชั่นบัตรโดยสาร "รักคุณเท่าฟ้า 2557"ที่จะทำให้คุณเดินทางไปเปิดประสบการณ์ใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น
กับบัตรโดยสารไป-กลับราคาพิเศษ ลดสูงสุดถึง 20,000 บาท* ในหลากหลายเส้นทางทั่วโลก

ออกบัตรโดยสาร: 28 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2557
เดินทาง: 1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2557

สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 02-356-1155 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
หรือเว็บไซต์ www.thaiairways.com รวมทั้งสำนักงานขายการบินไทย  และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทยทุ­กแห่งค่ะ

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด