การบินไทยกับธุรกิจไมซ์

การบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ มีส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ จากการที่การบินไทยได้เคยเป็นสมาชิกสมาคมการประชุมนานาชาติ (ICCA) ทำให้พนักงานของเราได้รับการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในการจัดการประชุมนานาชาติ และเข้าใจถึงความต้องการของผู้จัดงาน จึงสามารถให้บริการได้อย่างดียิ่ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจการจัดประชุมในเอเชีย การบินไทยได้ร่วมมือ กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) ในการให้การสนับสนุนผู้จัดงานทั่วโลกที่เข้ามาจัดงานประชุมในประเทศไทย


ข้อเสนอของไมซ์


(สำหรับ ) ผู้จัดงาน

ประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ นอกเหนือจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงการประชุมกับการพักผ่อน กิจกรรมท่องเที่ยว กีฬา ตรวจสุขภาพได้ในเวลาเดียวกัน ทีมไมซ์ของเราสามารถจัดการให้ได้

(สำหรับ) ผู้เข้าร่วมประชุม

ในฐานะสายการบินทางการ หรือสายการบินร่วม ของงานประชุมนานาชาติต่างๆ การบินไทยมีส่วนลดค่าบัตรโดยสาร ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตาม 1 ท่าน โดยติดต่อสำนักงานขายของการบินไทยทั่วโลกที่ใกล้กับท่าน และแจ้งเลขรหัสของงานประชุมเพื่อสอบถามราคา

ไปสู่การจอง
รหัสการจอง:

ติดตามเรา

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ


THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.