News & Announcements

การบินไทยเสิร์ฟขนมหวานจานพิเศษฉลองเทศกาลตรุษจีน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวจีนหรือวันตรุษจีน โดยสร้างสรรค์เมนูขนมหวานจานพิเศษเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินที่เดินทางในวันที่ 28 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เที่ยวบินภายในประเทศ ให้บริการทุกเที่ยวบินที่เดินทางเข้า-ออกจากกรุงเทพฯ (ยกเว้นมื้ออาหารเช้า) สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจให้บริการด้วยขนมโอนีแปะก๊วย และให้บริการผู้โดยสารชั้นประหยัดด้วยขนมสาลี่

เที่ยวบินระหว่างประเทศ
ให้บริการทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น โดยให้บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจด้วยขนมโอนีแปะก๊วยและวุ้นมะพร้าว สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดให้บริการด้วยขนมโอนีแปะก๊วย

 

24 มกราคม 2560