News & Announcements

การบินไทยต้อนรับเทศกาลแห่งความรักด้วยขนมหวานเมนูพิเศษ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดบริการขนมหวานเมนูพิเศษต้อนรับวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ เพื่อให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินได้สัมผัสรสชาติของขนมหวานชั้นเลิศที่สร้างสรรค์จากฝีมือเชฟของครัวการบินไทย โดยให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทาง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

เที่ยวบินระหว่างประเทศ ให้บริการทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งให้บริการด้วยเค้กสตรอเบอร์รี่ ทิรามิสุ ผสมโยเกิร์ตและเบอรี่ ให้บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจด้วยมูสไวท์ช็อคโกแลตสอดไส้สตรอเบอร์รี่และเบอร์รี่เชื่อม และให้บริการผู้โดยสารชั้นประหยัดด้วยเค้กสตรอเบอร์รี่

เที่ยวบินภายในประเทศ ให้บริการทุกเที่ยวบินที่เดินทาง เข้า-ออกจากกรุงเทพฯ (ยกเว้นมื้ออาหารเช้าสำหรับชั้นธุรกิจ) สำหรับเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ ให้บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจด้วยราสเบอร์รี่ครีมฮาร์ท และให้บริการผู้โดยสารชั้นประหยัดด้วยวาเลนไทน์คัพเค้ก สำหรับเที่ยวบินขาเข้ากรุงเทพฯ ให้บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจด้วยสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตสวีทเลิฟ และให้บริการผู้โดยสาร
ชั้นประหยัดด้วยพิ้งค์พานาคอตต้า

 

10 กุมภาพันธ์ 2559