เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ E-receipt ให้ดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลา 7.00 - 9.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

News & Announcements

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังคงให้บริการเที่ยวบินสู่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามปกติ และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

     จากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้เกิดความเสียหายในระดับหนึ่ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางไป-กลับเมืองฟุกุโอกะในช่วงนี้ บริษัทฯได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทยที่ออกในประเทศไทย ก่อนวันที่ 15 เมษายน 2559 สำหรับการเดินทางด้วย เที่ยวบินของการบินไทย ในเส้นทาง กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ รวมถึงบัตรโดยสารเส้นทางในประเทศที่เป็นการเดินทางต่อเนื่องกับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ ดังนี้

 

1 .บัตรโดยสารที่ใช้เดินทางไปแล้ว และไม่สามารถเดินทางกลับได้ตามกำหนด สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ภายใต้ชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสาร 

 

2.บัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เดินทางทั้งฉบับ และระบุวันเริ่มต้นเดินทาง ภายใน 30 เมษายน 2559 ให้เปลี่ยนวันเดินทาง ได้ 1 ครั้ง ไม่เสียค่าธรรมเนียม ภายใต้ชั้นเดินทางเดิม และต้องอยู่ภายในเงื่อนไขของราคาบัตรโดยสารนั้นๆ

 

3. หากต้องการเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางเป็น โตเกียว หรือโอซาก้าหรือนาโกย่า ได้ โดยชำระส่วนต่างของราคาและภาษี เพิ่ม ได้ 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้โดยสารติดต่อสำนักงานการบินไทย เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารก่อนวันหมดอายุ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 หรือ สำนักงานขายการบินไทยประจำเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โทร. +81 (0) 570-064-015

ติดตามเรา

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ


THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.