News & Announcements

การบินไทยลงนาม MOU กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ ร่วมลงนามความร่วมมือ เรื่องสิทธิพิเศษของสมาชิกสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส การบินไทย และจัดแคมเปญ “Hello New Zealand” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-นิวซีแลนด์     
                                             
นายธีรพล โชติชนาภิบาล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า แคมเปญ “Hello New Zealand” เป็นความร่วมมือระหว่างการบินไทยกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์ ในการมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส การบินไทย ที่เป็นสมาชิกบัตรเงิน บัตรทอง และบัตรแพลตินัม เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ครบ 60 ปี และทัวร์เอื้องหลวง หรือ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ (ROH) ได้จัดแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษ มี 3 แพ็กเกจ ได้แก่

 - แพ็กเกจ 1 Auckland Stayover บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมที่พัก 1 คืน ราคาเริ่มต้นที่ 25,715 บาท
 - แพ็กเกจ 2 Fly and Drive เกาะเหนือ 4 วัน 3 คืน บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมที่พัก 3 คืน และรถเช่า ราคาเริ่มต้น 39,600 บาท
 - แพ็กเกจ 3 Fly and Drive เกาะเหนือ-เกาะใต้ 10 วัน 9 คืน บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมที่พัก 9 คืน และรถเช่า ราคาเริ่มต้น 66,100 บาท

ทั้งนี้ ผู้โดยสารยังได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม จากบัตรเครดิต KTC โดยการชำระผ่านค่าทัวร์เอื้องหลวงดังกล่าว 4 ท่านขึ้นไป จะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 1 ท่าน
 และในโอกาสดังกล่าว การบินไทยยังได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บัตรเครดิต KTC และบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ เมื่อชำระค่าบัตรโดยสาร หรือทัวร์เอื้องหลวงด้วยบัตรเครดิต KTC หรือบัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ ผ่านรอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ (ROH) หรือตัวแทนจำหน่ายของบัตรดังกล่าว โดยการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ อาทิ โรงแรม หรือรถลิมูซีน เป็นต้น

นอกจากนี้ การบินไทยยังเพิ่มความถี่เที่ยวบิน เส้นทางสู่โอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ จากเดิม ทำการบินสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน เป็น 5 เที่ยวบิน และยังได้จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ เส้นทางกรุงเทพฯ-โอ๊กแลนด์ ในชั้นประหยัดสำหรับการเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป และในชั้นธุรกิจ สำหรับการเดินทางพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องบินโบอิ้ง 777-200ER ทำการบิน มีที่นั่งชั้นธุรกิจ 30 ที่นั่ง ชั้นประหยัด 262 ที่นั่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาระบันเทิงบนเครื่องบินอย่างครบครัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งสำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ www.thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center โทร 0-2356-1111

08 เมษายน 2559