เที่ยวบินใหม่สู่อินโดจีน สะดวกสบายกับเที่ยวบินที่มากขึ้น


จองเที่ยวบิน

 

มัณฑะเลย์ (เริ่ม 1 ตุลาคม 2558)

เส้นทางบิน เที่ยวบินที่ เวลาเดินทาง วันเดินทาง
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
BKK-MDL TG2309 09:50-11:15      
MDL-BKK TG2310 12:00-14:25      

หลวงพระบาง (เริ่ม 2 ตุลาคม 2558)

เส้นทางบิน เที่ยวบินที่ เวลาเดินทาง วันเดินทาง
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
BKK-LPQ TG576 12:25-14:00      
LPQ-BKK TG577 14:50-16:25      

โฮจิมินห์ (เริ่ม 25 ตุลาคม 2558)

เส้นทางบิน เที่ยวบินที่ เวลาเดินทาง วันเดินทาง
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
BKK-SGN TG552 13:00-14:30        
SGN-BKK TG553 15:20-16:45        

พนมเปญ (เริ่ม 25 ตุลาคม 2558)

เส้นทางบิน เที่ยวบินที่ เวลาเดินทาง วันเดินทาง
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
BKK-PNH TG582 12:50-14:00
PNH-BKK TG583 15:00-16:05