News & Announcements

การบินไทยเป็นสายการบินหลักขนส่งความช่วยเหลือสู่ชาวเนปาล

             จากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เมื่อวันที่
25 เมษายน 2558 นั้น การบินไทยพร้อมสนับสนุนภาครัฐนำส่งทีมแพทย์ ชุดกู้ภัย สิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

             นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า การบินไทยเป็นสายการบินหลักในการขนส่งความช่วยเหลือทั้งในด้านสิ่งของบรรเทาทุกข์ และบุคลากรด้านการแพทย์และการกู้ภัยไปยังประเทศเนปาล โดยให้การสนับสนุนภาครัฐ กองทัพ และสภากาชาดไทยในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามแผนของรัฐบาลไทย  กล่าวได้ว่าการบินไทยรวมน้ำใจไทยส่งความช่วยเหลือสู่ชาวเนปาล ซึ่งการบินไทยได้เตรียมแผนรองรับไว้ 2 ส่วน คือ การจัดเตรียมสำรองที่นั่งสำหรับบุคลากรที่ต้องเดินทางไปช่วยเหลือ และจัดระวางบรรทุก Cargo ใต้ท้องเครื่องบินเพื่อขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ โดยจะให้ความสำคัญในส่วนของภาครัฐหรือของรัฐบาลไทยในการให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลและประชาชนเนปาลเป็นลำดับแรก หากเนปาลประสงค์ให้ไทยช่วยเหลือ ดังนี้
               - คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่จะไปประเทศเนปาล เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
               - หน่วยกู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งพลเรือนและทหาร รวมถึงบุคลากรจากกระทรวงมหาดไทย กองทัพ และสภากาชาดไทย
               - จัดระวางบรรทุกในการขนส่งเครื่องมือ อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ที่ภาครัฐต้องนำไปใช้ในการกู้ภัยและการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัย
               - จัดระวางบรรทุก ขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยถึงความต้องการในขั้นต้น เพื่อนำไปช่วยเหลือ ได้แก่ ผ้าห่ม อาหาร เต็นท์พักอาศัย ยารักษาโรค อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และน้ำดื่ม
               - จัดอาหารกล่อง 200 กล่อง และน้ำดื่ม 500 ขวดจากครัวการบินไทย ไปกับเที่ยวบินของ
การบินไทยทุกวัน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่ไปพักพิงที่สถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงกาฐมาณฑุ

             ในส่วนขององค์กรภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ การบินไทยได้จัดศูนย์ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ในการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ โดยติดต่อได้ที่ ศูนย์บริหารภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ของการบินไทย โทร. 02-545-3181 (ตลอด 24 ชม.)

             นอกจากนี้ การบินไทยยังสนับสนุนการปฏิบัติการบินของกองทัพอากาศ เพื่อทำการบินขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังประเทศเนปาลด้วย

             อนึ่ง การบินไทยยังคงทำการบินตามปกติ ไป-กลับ ในเส้นทางกรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ ทุกวันวันละ 1 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200 เที่ยวไปทีจี 319 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 10.15 น. ถึงกาฐมาณฑุ เวลา 12.25 น. ส่วนเที่ยวกลับทีจี 320 ออกจากกาฐมาณฑุ เวลา 13.30 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.15 น.
สำหรับการติดต่อสื่อสารที่เนปาลในขณะนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อใช้บริการของสำนักงานขาย การบินไทยที่เนปาล และผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางออกจากเนปาล สามารถสำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสารผ่านทางสำนักงานการบินไทยที่กรุงเทพฯ ได้ที่ THAI Contact Center โทร.02-356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสามารถดูรายละเอียดของเที่ยวบินได้ที่ www.thaiairways.com