News & Announcements

ห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมให้บริการแล้ว


ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป บริษัท การบินไทยฯ จะเปิดให้บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน E ฝั่งตะวันตก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งทำการปรับปรุงใหม่ ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นและสง่างามด้วยสัมผัสแห่งเสน่ห์ไทย โดยแบ่งเป็นส่วนให้บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งโดยเฉพาะจำนวน 22 ที่นั่ง พร้อมโซนอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย และส่วนให้บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจจำนวน  88 ที่นั่ง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เก้าอี้นั่งแสนสบาย ห้องรับรองส่วนตัว อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส่วนพักผ่อน ห้องอาบน้ำและห้องน้ำที่ออกแบบสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็น

ห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน E ฝั่งตะวันตก ให้บริการระหว่างเวลา 05:00 – 02:00 น.