News & Announcements

การบินไทยรับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 จากสกายแทรกซ์ 2 รางวัล

การบินไทยรับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 จากสกายแทรกซ์ 2 รางวัล


นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลกจากสกายแทรกซ์ ประจำปี 2016 โดยการบินไทยได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลอันดับที่ 1 ประเภทสายการบินที่มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการดีขึ้นมากที่สุด (World’s Most Improved Airline) และอันดับที่ 1 ประเภทสายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยม (World’s Best Airline Lounge Spa) นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 สายการบินที่ให้บริการยอดเยี่ยม ได้แก่ สายการบินที่ให้บริการอาหารสำหรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy Class Onboard Catering) สายการบินที่มีพนักงานให้บริการยอดเยี่ยมของเอเชีย (Best Airline Staff Service in Asia) และสายการบินที่ให้บริการภาคพื้นที่สนามบินยอดเยี่ยม (World's Best Airport Services) โดยมีนายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี และนางภัครา เรืองสิรเดโช (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัท การบินไทยฯ ร่วมรับมอบรางวัล ณ เมืองฟาร์นโบโรห์ สหราชอาณาจักร
 
นายจรัมพร โชติกเสถียร เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2558 การบินไทยได้เริ่มดำเนินการตามแผนปฏิรูป และในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าสู่ระยะที่ 2 ของแผนปฏิรูปองค์กร คือ “สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน” ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์นั้น คือการสร้างความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่ดีที่สุดในทุกๆ ด้าน รางวัลนี้จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการทำงานอย่างทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานการบินไทยทุกคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการเพื่อให้ผู้โดยสารมีความพึงพอใจอย่างสูงสุด นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ในปีนี้การบินไทยได้รับรางวัลอันดับ 1 สายการบินยอดเยี่ยมถึง 2 รางวัลจากสกายแทรกซ์ (Skytrax Award 2016) ได้แก่ สายการบินที่มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการดีขึ้นมากที่สุด (World’s Most Improved Airline) ทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การให้บริการภาคพื้น และการให้บริการบนเครื่องบิน และรางวัลอันดับที่ 1 สายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยม(World’s Best Airline Lounge Spa) โดยการบินไทยได้รับรางวัลนี้เป็นอันดับที่ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งสปาเลาจน์ของการบินไทยให้บริการแก่ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
นอกจากนี้ การบินไทยยังได้รับการจัดอันดับจากสกายแทรกซ์ ให้เป็น 1 ใน 3 ของสายการบินที่ให้บริการยอดเยี่ยมอีก 3 ประเภท ได้แก่ สายการบินที่ให้บริการอาหารสำหรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy Class Onboard Catering) สายการบินที่มีพนักงานให้บริการยอดเยี่ยมของเอเชีย (Best Airline Staff Service in Asia) และสายการบินที่ให้บริการภาคพื้นที่สนามบินยอดเยี่ยม (World's Best Airport Services)
 
สำหรับรางวัลที่การบินไทยได้รับจากสกายแทรกซ์ครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการบินไทยยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการดีเลิศระดับพรีเมี่ยมในทุกจุดบริการ สร้างความภาคภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจ แก่พนักงานการบินไทยทุกคนที่จะมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาการบริการเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจ  สูงสุดต่อไป
 
อนึ่ง สกายแทรกซ์ เริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจจากนักเดินทางทั่วโลก โดยครั้งนี้ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ของนักเดินทางกว่า 19.2 ล้านคน จากสายการบินกว่า 280 สายการบิน และนำมารวบรวมประเมินผลมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการของสายการบินต่างๆ ที่มีความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่ก้าวเข้าสู่สนามบินจนถึงการบริการบนเครื่องบิน อาทิ การให้บริการเช็คอิน ความสะดวกสบายของที่นั่ง และภายในห้องโดยสาร การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบิน เป็นต้น

 

 13 กรกฎาคม 2559