เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ E-receipt ให้ดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลา 7.00 - 9.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

News & Announcements

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เตรียมรับมือการปิดซ่อมทางวิ่งบางส่วนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเวลา 2 เดือน โดยมีแผนรองรับกรณีเที่ยวบินล่าช้า


นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า จากกรณีที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประกาศจะปิดซ่อมทางวิ่ง (Runway) เป็นบางส่วน 1 ทางวิ่ง (01R/19L) ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 รวมเป็นเวลาประมาณ 60 วัน นั้น คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการในการจัดเครื่องบินวิ่งขึ้น - ร่อนลง ในบางช่วงเวลา ประกอบกับปกติปริมาณการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีปริมาณค่อนข้างมาก จากเหตุดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวบินขาไปและขากลับ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนรองรับโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน
เป็นหลัก โดยบริษัทฯ จะได้พิจารณาเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองในแต่ละเที่ยวบินให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรทางอากาศ รวมทั้งแผนรองรับกรณีต้องใช้สนามบินสำรอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงผู้โดยสารที่อาจไม่ได้รับความสะดวกสบาย จึงได้เตรียมแผนรองรับในด้านการดูแลผู้โดยสาร โดยการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องต่อเที่ยวบิน และแจ้งเตือนผู้โดยสารให้เผื่อเวลาในการต่อเที่ยวบินอีกด้วย รวมทั้งดูแลผู้โดยสารในทุกๆ เที่ยวบินให้ได้รับความสะดวกสบายสูงสุด

 

 

27 กุมภาพันธ์ 2560

 

ติดตามเรา

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ


THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.