News & Announcements

การบินไทยเสิร์ฟขนมไทยและขนมหวานเมนูพิเศษฉลองวันแม่แห่งชาติ

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยจัดขนมไทยและขนมหวานเมนูพิเศษที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันจากเชฟของครัวการบินไทย มอบให้ผู้โดยสารในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยให้บริการทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งให้บริการด้วยขนมบุหลันดั้นเมฆ ทาร์ตมะพร้าวกับซอสกะทิอัญชัน และขนมไข่มุกดา ให้บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจด้วยทาร์ตมะพร้าว และขนมไข่มุกดา ส่วนผู้โดยสารชั้นประหยัดจะได้รับบริการทาร์ตมะพร้าว

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางบินพร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center (02) 356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

9 สิงหาคม 2560