News & Announcements

บริษัท การบินไทยฯ จะทำการปรับปรุงห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge และ Royal Orchid Lounge

 

บริษัท การบินไทยฯ จะทำการปรับปรุงห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge และ Royal Orchid Lounge บริเวณ Concourse E ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้

  •  
  •     - ห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ปิดปรับปรุงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
  •     - ห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge ปิดปรับปรุงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2558

 

หมายเหตุ: ผู้โดยสารชั้นหนึ่งเชิญรับบริการได้ที่ห้องรับรองพิเศษ Royal First Lounge บริเวณ Concourse D