News & Announcements

การบินไทยเปิดสาขาสำนักงานบัตรโดยสารใหม่ เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสาร

 

การบินไทยขอแจ้งวันและเวลาเปิดให้บริการสำนักงานบัตรโดยสารใหม่ สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยสำนักงานฯ จะตั้งอยู่ ณ บริเวณอาคาร A ชั้น 1 และจะเปิดให้บริการทุกๆวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. (ปิดทำการในวันหยุดราชการ) โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ท่านผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 (ตลอด 24 ชม.)