News & Announcements

 ห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge บริเวณ Concourse E พร้อมให้บริการแล้ว

  ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2558 บริษัท การบินไทยฯ จะเปิดให้บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge บริเวณ Concourse E ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 
  ซึ่งทำการปรับปรุงใหม่ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 180 ท่าน ด้วยการออกแบบที่ยึดหลัก Ecology Green แต่ยังคงความสง่างามและอบอุ่นด้วยสัมผัสแห่งเสน่ห์ไทย พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เก้าอี้นั่งแสนสบาย ห้องรับรองส่วนตัว อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อาหารว่างและเครื่องดื่มที่หลากหลาย ส่วนพักผ่อน ห้องอาบน้ำและห้องน้ำที่ออกแบบสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็น ห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge บริเวณ Concourse E ให้บริการระหว่างเวลา 05:00 – 02:00 น.
 
  ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge บริเวณ Concourse E ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2558 ถึงปลายเดือนเมษายน 2558 ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญผู้โดยสารชั้นหนึ่งรับบริการได้ที่ห้องรับรองพิเศษ Royal First Lounge บริเวณ Concourse D และผู้โดยสารชั้นธุรกิจ สามารถรับบริการได้ที่ห้องรับรอง Royal Silk Lounge บริเวณ Concourse E – East หรือ ห้องรับรอง Royal Silk Lounge บริเวณ Concourse C และ Concourse D