เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ E-receipt ให้ดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลา 7.00 - 9.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

News & Announcements

การยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีเปลี่ยนวันเดินทางและกรณีเปลี่ยนเส้นทาง

 

มาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีเปลี่ยนวันเดินทางและกรณีเปลี่ยนเส้นทาง

 

สำหรับบัตรโดยสารการบินไทยที่ออกผ่านสำนักงานขายการบินไทย, ตัวแทนจำหน่ายฯ ของการบินไทย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงบัตรโดยสารที่ออกผ่าน เว็บไซต์ thaiairways.com ก่อน และ/หรือ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งระบุวันเดินทางบนบัตรโดยสารไว้ ตั้งแต่ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึง 14 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้

 

1. กรณีเปลี่ยนวันเดินทาง เข้า หรือ ออก จากกรุงเทพฯ สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้โดยการเดินทางใหม่ ในเส้นทางเดิม จะต้องอยู่ภายในอายุบัตรโดยสาร และ/ หรือ ภายใน 14 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

2. กรณีเปลี่ยนเส้นทาง

2.1 สามารถเปลี่ยนเส้นทาง ได้ โดยการเดินทางในเส้นทางใหม่ จะต้องอยู่ภายในอายุบัตรโดยสาร และ / หรือ ภายใน 14 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

2.2 การคำนวณราคาในเส้นทางใหม่ เปรียบเทียบกับ ราคาบัตรโดยสารเดิม

2.2.1 หากราคาบัตรโดยสารในเส้นทางใหม่ สูงกว่า ราคาบัตรโดยสารเดิม ผู้โดยสารต้องชำระส่วนต่างของราคา และภาษี ( ถ้ามี ) ที่เพิ่มขึ้น

2.2.2 หากราคาบัตรโดยสารในเส้นทางใหม่ ต่ำกว่า ราคาบัตรโดยสารเดิม และบัตรโดยสารนั้นๆ เป็นชนิดที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ จะได้รับคืนเงินส่วนต่างนั้นเป็นเอกสารแทนเงินสด

 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถตรวจสอบตารางการบิน สำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร และเช็คอิน ผ่านทางเว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง


ติดตามเรา

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ


THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.