การบินไทยขอแจ้งเลื่อนการเดินทางสำหรับเที่ยวบินหมายเลข TG660 เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ: 14:45 น.  วันที่ 22 กันยายน 2560
เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ: 22:55 น. วันที่ 22 กันยายน 2560

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานการบินไทย หรือ THAI Contact Center ที่หมายเลข +66(0)2-356-1111

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

THAILAND SPECIAL APEX FARES 2013

(Effective for travel during 01JAN13 to 31DEC13)

Important Notice : All fares and conditions are subject to change without prior notice.

Application

The Thailand Special APEX Fare is applicable for residents of a country outside Thailand and visits Thailand by using this TG Domestic Economy Services in connection with International travel originating and terminating outside Thailand. The expiry date of an international passenger ticket and/or completely used international ticket must not be in connection with The Thailand Special APEX Fare.

Q Class OW/RT/CT or single open jaw trip on TG operating services within Thailand, including TG 7XXX operated by THAI Smile . A maximum number of 6 coupons and a minimum number of 3 coupons are permitted.

For the first 3 coupons can be comprised of any domestic sectors, operated by THAI and THAI Smile services.

Exception: CNX-HKT v.v. sector can be issued in conjunction with an international travel to/from/via Thailand at the fourth and/or other subsequent coupon within the maximum number of coupons, as stated above.

Fares

USD 147 – for first 3 coupons except CNX-HKT v.v.

USD 49 – for each additional flight coupon except CNX-HKT v.v.

Exception : Each USD 98 is applicable to each sector of CNX-HKT, or HKT-CNX at the fourth coupon and /or other subsequent coupons within the maximum number of coupons, as stated above.

Note - Fare box to show USD and if payment made in other currency the amount of such currency, converted by the current BSR, will be shown in equivalent fare paid box.

Children/ Infant Fares

CHD (2-11 years of age): Discounted is not applicable.

INF (not occupying a seat): Discounted is not applicable.

Note – No other discounts shall apply.

Advance Reservation/ ticketing

Reservations for all sectors are required at least 21 days before departure

Ticketing must be completed within 72 hours after reservations are made or least 21 days before departure whichever is earlier.

Period of Application

 • These fares are valid for sale and travel commencing on/after 01JAN13.
 • Applicable period is 01JAN13 to 31DEC13.
 • All travel must be completed by 31DEC13.

Maximum Stay

1 months.

Combinations

Only in conjunction with International travel to/from/via Thailand. Passenger must be able to show the connected international tickets on demand.

Note :International tickets/flights may be via any carrier. Ticketing for this Thailand Special APEX fare must be issued on THAI(217) plate/ stock.

Reservation

 • Passenger itinerary must be specified in according to current TG flight schedule.
 • Booking Class - Q -
 • Request must be identified as – Thailand Special APEX Fares -.
 • Reservation may be made at TG office or Travel Agent

Ticketing

 • Tickets must be annotated ** THAILAND SPECIAL APEX **.
 • Ticket(s) for the fare must be issued separately showing reference to international ticket number(s).
 • Ticket entries : Fare basis - QAP

Indicate - *cancellation/reissue fee USD 50*.

 • Ticket may be issued at TG office or Travel Agent

Cancellation/Refund and Rerouting

 • Cancellation/reissue fee will be at a charge of USD 50.
 • Change of reservation for the first sector or other sectors may be made at least 3 hours in advance without cancellation fee if no reissuance of ticket is required
 • Refund after departure will be the higher balance of ticket(s) used at applicable normal fare.

Note:

 1. The fee is NOT subject to Child/Infant discount.
 2. Cancellation/reissue to be made at TG office or original issuing carrier only.

Documentation

Passenger must be able to show on demand the valid international passport/Immigration Stamp/Visa…etc.

Note: Airport Tax will be added as applicable until further notice.

Terms and Conditions for booking

1. Ticketing Date

 • Hanoi - Bangkok: Now - 31 March 2014
 • Hanoi - Sendai: Now - 15 February 2014
 • Hanoi - Domestic Thailand and others: Now -10 January 2014

2. Departure Date

 • Hanoi - Bangkok: Now - 31 March 2014
 • Hanoi - Sendai: Now - 31 March 2014
 • Hanoi - Domestic Thailand and others: Now - 31 March 2014

3. Blackout date

 • Not applicable

4. Surcharge

 • Ticket price exclusive of surcharge and taxes

5. Stopover

 • Not applicable

6. Penalty

6.1 Before Departure
Change Reservation
 • J class: permitted free of charge in the same RBD
 • H/Q class:Date change by reissuing is permitted with fee USD50.00 per transaction for adult/child,free of charge for domestic Thailand
 • W class: not permitted
 • V class: Date change by reissuing is permitted with fee USD100 per transaction /free of charge for domestic Thailand
Rerouting
 • Not permitted
Reissuing
 • J class: permitted free of charge in the same RBD
 • H/Q/V/W class: reissue for flight date permitted with fee USD100 per transaction
Refunds/Cancellations
Totally unused ticket:
 • J/H/Q class: refund fee USD50
 • W/V class: refund USD100
6.2 After Departure
Change Reservation
 • J class: permitted free of charge within ticket validity in the same RBDQ class:Date change by reissuing within the validity of ticketed fare is permitted with fee USD50.00 per transaction for adult/child, free of charge for domestic Thailand
 • H/Q/V/W class: Date change by reissuing within the validity of ticketed fare is permitted with fee USD100 per transaction / free of charge for domestic Thailand
Rerouting
 • Not permitted
Reissuing
 • J class: permitted free of charge in the same RBD
 • H/Q/V/W class: reissue for flight date permitted with fee USD100 per transaction
Refunds/Cancellations
Partially used ticket:
 • J class : Refund, if any, will be the difference between the fare paid and the applicable fare in same RBD or higher RBD for the travel completed without refund fee.
 • H/Q class: Refund, if any, will be the difference between the fare paid and the applicable fare in same RBD or higher RBD for the travel completed less refund fee USD50
 • V/W class: not permitted

7. Children

 • Accompanied child age 2 to 11 years; discount 25% of the applicable adult fares
 • Unaccompanied minors are not permitted on these fares

8. Mileage Accrual

 • J/H/Q class : Normal mileage accrual
 • W/V class : Accrues 25% ROP mileage of actual miles

9. Seat per Flight

 • Limited seat per flight.

** This promotion cannot be used in conjunction with other promotions including all upgrades

** TG reserves the right to change fares and conditions without prior notice.