การปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เนื่องจากผลกระทบจากพายุโซนร้อนฮาโตะ ดังนี้ :

A) เที่ยวบิน จากกรุงเทพฯ ไป ฮ่องกง

    TG600 - ออกจากกรุงเทพฯ : 13:30 // ถึงฮ่องกง : 17:15

    TG628 - ยกเลิกเที่ยวบิน

    TG638 - ออกจากกรุงเทพฯ: 21:15 // ถึงฮ่องกง: 01:00 (24 สิงหาคม 2560)

    TG606 - ออกจากกรุงเทพฯ: 22:15 // ถึงฮ่องกง: 02:00 (24 สิงหาคม 2560)

    TG602 - ออกจากกรุงเทพฯ: 03:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงฮ่องกง: 06:45 (24 สิงหาคม 2560)

B) เที่ยวบิน จากฮ่องกงไป กรุงเทพฯ

     TG603 - ตรงตามเที่ยวบิน

     TG601 - ออกจากฮ่องกง: 18:45 // ถึงกรุงเทพฯ: 20:30

     TG629 - ยกเลิกเที่ยวบิน

     TG639 - ออกจากฮ่องกง: 02:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงกรุงเทพฯ : 03:40 (24 สิงหาคม 2560)

     TG607 - ออกจากฮ่องกง: 03:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงกรุงเทพฯ : 04:40 (24 สิงหาคม 2560)

C) เที่ยวบิน จากภูเก็ต ไป ฮ่องกง

     TG608 - ออกจากภูเก็ต: 04:40 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงฮ่องกง: 09:20 (24 สิงหาคม 2560)

D) เที่ยวบินจากฮ่องกง ไป ภูเก็ต

     TG609 - ออกจากฮ่องกง: 15:00 // ถึงภูเก็ต: 17:20

E) เที่ยวบินจาก โซล ไป ฮ่องกง

    TG629 - ยกเลิกเที่ยวบิน

F) เที่ยวบินจาก ฮ่องกง ไป โซล

    TG628 - ยกเลิกเที่ยวบิน

กรุณาติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center (02) 356-1111 (24 ชั่วโมง)

เมนู

Special fares Promotion from Singapore Economy Class

`

SEARCH FLIGHT

2013-12-29

Valid for ticketing : Now - 31 December 2013

Departure date : 01 January 2014 - 31 March 2014

Routing
 From Singapore To
Class of Service
Economy class(H/Q/V/W)
Price per Roundtrip for
1 Passenger (SGD)
Ticket Validity
Bangkok H 180 1 Month
Q 155
Q 130 14 Days
V 111
W 80
Chiang Mai/
Chiang Rai/Hat Yai/Phuket/Krabi/
Khon Kaen/Ubon Ratchathani/Surat Thani/Udon Thani
H 270 1 Month
Q 245
Q 220 14 Days
V 195
W 170
Yangon/ Mandalay/Luang Prabang H 447 1 Month
Q 347
V 247
W 147
Ho Chi Minh/Phnom Penh/
Hanoi/Vientiane
H 447
Q 347
V 247
W 147
Chennai/Mumbai/Delhi/Hyderabad/
Bangalore/Kolkata/Ahmedabad
H 529
Q 409
V 289
W 169
Kunming H 469
Q 369
V 269
W 169
Hongkong/Macau H 469
Q 369
V 269
W 169
Shanghai/Beijing H 579
Q 459
V 339
W 219
Taipei H 529
Q 409
V 289
W 169
Kathmandu H 663
Q 543
V 423
W 303
Dubai H 774
Q 654
V 534
W 414
London/ Madrid/
Paris/Zurich
H 1006
Q 836
V 666
W 496
Brussels/Copenhagen/Frankfurt/Milan/
Munich/Oslo/Rome/Stockholm/
Johannesburg/Moscow
H 973
Q 803
V 633
W 463

Terms and Conditions for booking

1. Ticketing Date

 • Now - 31 December 2013

2. Departure Date

 • 01 January 2014 - 31 March 2014

3. Blackout date

 • Not applicable

4. Surcharge

 • Ticket price exclusive of surcharge and taxes

5. Stopover

 • 1 stopovers in BKK for the entire journey.

6. Penalty

Before Departure
Change Reservation
 • Rebooking permitted within ticket validity with fee SGD50
Rerouting
 • Not permitted
Reissuing
 • Permitted with SGD50
Refunds/Cancellations
 • Totally unused ticket: No refund for tickets issue to Thailand. Intercontinental Route at 50% of net Fare.
After Departure
Change Reservation
 • Permitted within ticket validity with fee SGD50
Rerouting
 • Not permitted
Reissuing
 • Permitted with SGD50
Refunds/Cancellations
 • Partially used ticket: No refund

7. Children

 • Accompanied child age above 2 but under 12 years old : Discount 25% of adult net fare

8. Mileage Accrual

 • H/Q class : Normal mileage accrual

9. Seat per Flight

 • Limited seat per flight.

** This promotion cannot be used in conjunction with other promotions including all upgrades

** TG reserves the right to change fares and conditions without prior notice.