การบินไทยขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทจะทำการยกเลิกเที่ยวบินร่วม ไป – กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - โคตาคินาบาลู ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังต่อไปนี้
เที่ยวบิน TG2421 (WE421) / กรุงเทพฯ – โคตาคินาบาลู / วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์
เที่ยวบิน TG2422 (WE422) / โคตาคินาบาลู – กรุงเทพฯ / วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์

เมนู

Special Fares Promotion From Singapore Premium class (Payment by Master Card)

SEARCH FLIGHT

Routing
 From Singapore To
Class of Service
Business Class (D,J,P)
Price per Roundtrip for
1 Passenger (SGD)
Ticket Validity
Bangkok D 646 1 Month
J 567
Chennai/Delhi D 1455
J 1190
Tokyo/Osaka/Fukuoka/Nagoya P 3563
D 2775
J 1713
Beijing D 1583
J 1257
Shanghai D 1419
J 1091
Hongkong P 1905
D 1338
J 858
Dubai D 1707
J 1297
Frankfurt/London/Madrid/Milan/Munich/Paris/Rome P 5260
Brussels/ Copenhagen/ Frankfurt/London/
Madrid/Milan/ Moscow/ Oslo/Paris/
Munich/Rome/ Stockholm/ Johannesburg/Zurich
D 3842
J 2957
Copenhagen/Stockholm JU 1852
BU 1742
Los Angeles D 3929
J 2957

Terms and Conditions for booking

1. Ticketing Date

 • 16 July 2013 - 31 December 2013

2. Departure Date

 • 16 July 2013 - 31 March 2014

3. Blackout date

 • Not applicable

4. Surcharge

 • Ticket price exclusive of surcharge and taxes

5. Stopover

 • 2 stopover in Bangkok, 1 in each direction

6. Penalty

 • No show :SGD80
Before Departure
Change Reservation
 • D/J class: Rebooking permitted without penalty fee
Rerouting
 • Not permitted
Reissuing
 • D/J class: Permitted without penalty fee
Refunds/Cancellations
 • Totally unused ticket :Intercon Route at SGD240(adult/child) cnd Regional Route at SGD130(adult/child)
After Departure
Change Reservation
 • D/J class: Rebooking permitted within ticket validity without penalty fee
Rerouting
 • Not permitted
Reissuing
 • D/J class: Not permitted
Refunds/Cancellations
 • Partially used ticket : No refund

7. Children discount

 • Accompanied child age 2 to 11 years: discount 25% of the applicable adult fare.

8. Mileage Accrual

 • D/J and J class: Normal mileage accrual.

9. Seat per Flight

 • Limited seat per flight.

** This promotion cannot be used in conjunction with other promotions including all upgrades

** TG reserves the right to change fares and conditions without prior notice.