54th year anniversary

เส้นทางระหว่างประเทศราคาพิเศษ


สำรองที่นั่ง

สำหรับออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2557 - 27 เมษายน 2557

เริ่มออกเดินทาง ตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 1. 1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป - กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทาง ที่กำหนด  ด้วย การบินไทย และ การบินไทยสมายล์
 2. 2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว    ( เด็ก คิดราคาเดียวกับ ผู้ใหญ่ )
 3. 3. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 21  มีนาคม 2557  -  27 เมษายน 2557  และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 15  เมษายน 2557  - 30  กันยายน 2557 ( วันสุดท้าย ที่อนุญาตให้เดินทางออกจาก กรุงเทพฯ  คือ 30 กันยายน 2557 เท่านั้น )
 4. 4.  หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : ( เงื่อนไขของโปรโมชั่นเหมือนเดิม )
 5.    - อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน ได้เพียง  1 ครั้ง ในรหัสชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสาร  คิดค่าธรรมเนียม 3, 000  บาท และ ภาษีที่เพิ่มขึ้น ( ถ้ามี ) , ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้
 6. 5. ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น
 7. 6. บัตรโดยสารไป-กลับ มีอายุ 14 วัน ( เส้นทาง สิงคโปร์, ปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้ และ จาการ์ตา ต้องอยู่ในประเทศนั้นๆ อย่างน้อย 2 วัน )
 8. 7.  ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส
 9. 8. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 10. 9. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ
 11. ** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า