การบินไทยขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทจะทำการยกเลิกเที่ยวบินร่วม ไป – กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - โคตาคินาบาลู ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังต่อไปนี้
เที่ยวบิน TG2421 (WE421) / กรุงเทพฯ – โคตาคินาบาลู / วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์
เที่ยวบิน TG2422 (WE422) / โคตาคินาบาลู – กรุงเทพฯ / วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์

เมนู

ฉลองปีที่ 57

ลุ้นบินฟรีสู่จุดหมายใดก็ได้ของการบินไทยทั่วโลก

Video.js | HTML5 Video Player

เพียงซื้อบัตรโดยสาร ผ่าน thaiairways.com ที่มีการเดินทางไปและกลับ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2560
แล้วโพสต์ภาพที่เกี่ยวกับการบินไทยและเขียนบอกเล่าความประทับใจที่มีต่อการบินไทย ภายใต้ Post ของกิจกรรมบนหน้า Official Facebook ของการบินไทย ที่ facebook.com/ThaiAirways

ส่งภาพและเขียนความประทับใจได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

รางวัลที่ 1 บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ที่นั่งชั้นธุรกิจ เส้นทางใดก็ได้ที่การบินไทยทำการบิน 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2
บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ที่นั่งชั้นประหยัด เส้นทางใดก็ได้ที่การบินไทยทำการบิน จำนวน 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ที่นั่งชั้นชั้นประหยัด เส้นทางใดก็ได้ที่การบินไทยทำการบิน จำนวน 1 ที่นั่ง จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 4
Gift Voucher ของที่ระลึก THAI Shop มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 48 รางวัล


ประกาศผลวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ทาง Official Facebook ของการบินไทย

วิธีการยืนยันสิทธิ์
ผู้โชคดีกรุณายืนยันสิทธิ์โดยแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ เข้ามาทาง Message Inbox ของ Official Facebook ของการบินไทย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

เงื่อนไขการรับรางวัล
สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
1. บัตรโดยสารเครื่องบินดังกล่าวเป็นบัตรโดยสารสู่เส้นทางใดก็ได้ที่การบินไทยทำการบิน บนเที่ยวบินของการบินไทย (TG 3-Digit) ให้เพื่อเป็นรางวัล และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกบัตรโดยสารเครื่องบินดังกล่าว ในกรณีผู้โดยสารไม่มีข้อมูลยืนยันว่าได้ซื้อบัตรโดยสาร ผ่าน thaiairways.com ที่มีการเดินทางไปและกลับระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2560
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเดินทางในช่วงเทศกาลหรือช่วงที่มีการเดินทางหนาแน่น ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ
4. กรุณาติดต่อเพื่อทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2545-2722 โดยแจ้งว่าเป็นบัตรโดยสารที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม “ฉลอง 57 ปีการบินไทย ลุ้นบินฟรีสู่จุดหมายใดก็ได้ของการบินไทยทั่วโลก”
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องเสียภาษีหัก ณ  ที่จ่าย 5%  ของมูลค่ารางวัลบัตรโดยสาร โดยชำระเป็นเงินสดและต้องแสดงหมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อเจ้าหน่าที่ เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ  โดยชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต
7. บัตรโดยสารมีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร
8. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ฝ่ายการตลาดดิจิทัล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
9. ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์การเดินทาง ผู้โชคดีต้องระบุชื่อผู้เดินทางในจดหมายฉบับนี้  พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีและผู้เดินทาง  เพื่อมาแสดงในวันออกบัตรโดยสาร
10. การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไขต่างๆ  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สำหรับ Gift Voucher ของที่ระลึก THAI Shop
1. ทางบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผู้โชคดีที่ร่วมสนุกตามเงื่อนไขของกิจกรรม คือ ร่วมกิจกรรมถูกต้องตามกติกา และ ให้เหตุผลที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ และการตัดสินของกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
3. หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ให้ทำการรายงานตัว แจ้ง ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์-Email ใน Official Facebook ของการบินไทย ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2560
4. กรณีมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล หรือร้องเรียนใด สามารถส่งข้อความเข้ามาได้ทางกล่องข้อความ (Inbox) ในเวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น
5. กรณีส่งเข้ามานอกเหนือเวลาทำการ ทางทีมงานอาจจะไม่สามารถตอบหรือเช็คข้อมูลให้ได้ในทันที กรณีสอบถามมาทาง Comment ของรูปภาพ ทีมงานอาจจะไม่สะดวกตอบคำถาม และ หากเป็นข้อความที่ไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของหน้าแฟนเพจ ทางเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆ ได้
7. ทีมงานจะจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้เท่านั้น
8.การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไขต่างๆ  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


 

Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on  Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.