โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตอิออนช่วงงานรักคุณเท่าฟ้า 2558


เงื่อนไข: รับสูงสุด 50,000 คะแนนไมล์สะสม เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัมเท่านั้น

•ยอดใช้จ่ายสะสมสำหรับการคำนวณเพื่อรับคะแนนไมล์สะสมปกติ คะแนนไมล์สะสมพิเศษ รวมถึงคะแนนสะสม บริษัทฯ จะทำการคำนวณเฉพาะยอดการซื้อบัตรโดยสารการบินไทยและไทยสมายล์ภายในบริเวณงานรักคุณเท่าฟ้า 2558 (MCC Code 3077) และหรือผ่านช่องทาง www.thaiairways.com , www.thaismileair.com เท่านั้น
•บริษัทฯ จะทำการโอนคะแนนไมล์สะสมปกติ (ทุก 20 บาท รับ 1 ไมล์) จากการใช้จ่ายภายในบริเวณงานรักคุณเท่าฟ้า เข้าบัญชีบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ในรอบบัญชีปกติ และบริษัทฯจะทำการโอนคะแนนไมล์สะสมพิเศษส่วนที่เหลือ (สูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนนไมล์สะสม) ให้ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (3 เม.ย. 58)
•รับคะแนนสะสมสูงสุด 36,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตอิออนประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่รวมบัตรเครดิตเพื่อองค์กร
•บริษัทฯ จะทำการโอนคะแนนสะสมปกติ (ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนนสะสม) สำหรับบัตรเครดิตอิออนประเภทอื่นๆ ซึ่งไม่รวมบัตรเครดิตเพื่อองค์กร จากการใช้จ่ายในบริเวณงาน รักคุณเท่าฟ้า เข้าบัญชีบัตรเครดิตอิออนประเภทอื่นๆ ในรอบบัญชีปกติ และบริษัทฯจะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษส่วนที่เหลือ (สูงสุดไม่เกิน 36,000 คะแนน) ให้ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (3 เม.ย. 58)
•ฟรีผ้าห่ม ESPRIT (จำกัดสูงสุด 3 ผืน / บัตร / วัน ) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ภายในบริเวณงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2558” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น1 เท่านั้น
•ผู้ถือบัตรต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกปกติ และไม่ผิดนัดชำระ จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการโอนคะแนนไมล์สะสมปกติ คะแนนไมล์สะสมพิเศษ และคะแนนสะสมปกติ รวมถึงคะแนนสะสมพิเศษ
•บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การรับคะแนนสะสมพิเศษ หรือ คะแนนไมล์สะสมพิเศษ และของสมมนาคุณพิเศษ เมื่อมียอดใช้จ่ายภายในบริเวณงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2558” ระหว่างวันที่  30 เม.ย. – 3 พ.ค. 58 เท่านั้น
•บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับคะแนน หรือ คะแนนไมล์สะสม และของสมมนาคุณพิเศษ สำหรับบัตรเครดิตอิออนทุกประเภทที่ออกในประเทศไทย(ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)และสำหรับบัตรหลักเท่านั้น
•กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขในสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์