การปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เนื่องจากผลกระทบจากพายุโซนร้อนฮาโตะ ดังนี้ :

A) เที่ยวบิน จากกรุงเทพฯ ไป ฮ่องกง

    TG600 - ออกจากกรุงเทพฯ : 13:30 // ถึงฮ่องกง : 17:15

    TG628 - ยกเลิกเที่ยวบิน

    TG638 - ออกจากกรุงเทพฯ: 21:15 // ถึงฮ่องกง: 01:00 (24 สิงหาคม 2560)

    TG606 - ออกจากกรุงเทพฯ: 22:15 // ถึงฮ่องกง: 02:00 (24 สิงหาคม 2560)

    TG602 - ออกจากกรุงเทพฯ: 03:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงฮ่องกง: 06:45 (24 สิงหาคม 2560)

B) เที่ยวบิน จากฮ่องกงไป กรุงเทพฯ

     TG603 - ตรงตามเที่ยวบิน

     TG601 - ออกจากฮ่องกง: 18:45 // ถึงกรุงเทพฯ: 20:30

     TG629 - ยกเลิกเที่ยวบิน

     TG639 - ออกจากฮ่องกง: 02:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงกรุงเทพฯ : 03:40 (24 สิงหาคม 2560)

     TG607 - ออกจากฮ่องกง: 03:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงกรุงเทพฯ : 04:40 (24 สิงหาคม 2560)

C) เที่ยวบิน จากภูเก็ต ไป ฮ่องกง

     TG608 - ออกจากภูเก็ต: 04:40 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงฮ่องกง: 09:20 (24 สิงหาคม 2560)

D) เที่ยวบินจากฮ่องกง ไป ภูเก็ต

     TG609 - ออกจากฮ่องกง: 15:00 // ถึงภูเก็ต: 17:20

E) เที่ยวบินจาก โซล ไป ฮ่องกง

    TG629 - ยกเลิกเที่ยวบิน

F) เที่ยวบินจาก ฮ่องกง ไป โซล

    TG628 - ยกเลิกเที่ยวบิน

กรุณาติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center (02) 356-1111 (24 ชั่วโมง)

เมนู

โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส


เงื่อนไข:

•    สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 (“ระยะเวลารายการ”)
•    สิทธิพิเศษนี้สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด
(“บริษัทฯ”) ยกเว้นบัตรองค์กร
•    สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายภายในงานรักคุณเท่าฟ้า ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน หรือสำหรับยอดใช้จ่ายออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในงานรักคุณเท่าฟ้าโดยการบินไทยเท่านั้น ยกเว้นยอดใช้จ่ายผ่าน Mobile Phone และ Mobile Application
•    บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ชิ้นต่อบัตร ตลอดระยะเวลารายการ
•    ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
•    ของรางวัลจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบเรียกเก็บเงินของสมาชิกบัตรภายใน  60  วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารายการ
•    ในกรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบเรียกเก็บเงินที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•    บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•    สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
•    ในกรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด


Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on  Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.