โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ


เงื่อนไข:

-  สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทย แพ็กเกจทัวร์ ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ หรือ ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com ที่ทำรายการภายในงานรักคุณเท่าฟ้า 2560 ระหว่าง วันที่ 30 มี.ค.- 2 เม.ย. 2560  เท่านั้น
-  ลูกค้าสามารถสะสมเซลล์สลิป และ ใบเสร็จรับเงิน ภายใต้ชื่อ – สกุล หมายเลขบัตรเดียวกัน ภายในวันเดียวกันโดยนำเซลล์สลิป,ใบเสร็จรับเงิน,บัตรเครดิตและเอกสารยืนยันการสำรองที่นั่งที่ระบุวันที่และเวลาเดินทางมาลงทะเบียนแลกรับบัตรกำนัล ณ จุดลงทะเบียนที่บูธธนาคารกรุงเทพในงานรักคุณเท่าฟ้า 2560
 -  จำกัดการแลกรับบัตรกำนัลแบบไม่ใช้คะแนนสะสม รวมกันสูงสุด 3,000บาท/ท่าน/วัน, จำกัดการแลกรับบัตรกำนัลทุก Tier รวมกันสูงสุด 15,000 บาท/ท่าน/วัน
-  การแลกคะแนนสะสมจะต้องทำการตัดคะแนนผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงเทพ โดยใช้คะแนนสะสมที่มีอยู่ในระบบ ณ วันที่ทำรายการเท่านั้น และต้องแลกคะแนนเต็มจำนวนที่กำหนด หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ระบบจะไม่ทำการแลกคะแนนสะสมเพียงบางส่วน
-  ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับบัตรกำนัล เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Reward และเป็นบัตรหลักเท่านั้น (ยกเว้น บัตรเสริม), บัตรเครดิตที่ไม่สามารถทำรายการแลกคะแนนสะสม ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย, บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตบำรุงราษฏร์ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพลส
-  สงวนสิทธิ์บัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ,
 บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
-  ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้บัตรกำนัลสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรฯในเชิงธุรกิจ และรายการผ่อนชำระ  Be Smart ทุกประเภท
-  บัตรกำนัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
-  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบัตรกำนัลในมูลค่าที่เท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตตามมูลค่าบัตรกำนัลที่ผู้ถือบัตรได้แลกรับ ในกรณีที่ทางผู้ถือบัตรปฎิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือยกเลิกการซื้อบัตรโดยสาร และ/หรือแพ็กเกจทัวร์ในทุกกรณี
-  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด